PDA

View Full Version : [REQ] cách tạo thumnail image khi post bài lên facebook?phanvanhai
30-04-2012, 10:43 AM
Đã fixed và share trên vietxf.com !