PDA

View Full Version : Có cách nào chuyển từ VBB sang Xenforo?vanminh
01-05-2012, 03:28 PM
mình thấy diễn đàn ghootviet.vn vừa chuyển từ vbb sang xenforo, diễn đàn của mình là http://www.mkpt.info/forum/forum.php muốn chuyển qua xenforo thì bằng cách nào? thank

admin
04-05-2012, 08:21 PM
mình thấy diễn đàn ghootviet.vn vừa chuyển từ vbb sang xenforo, diễn đàn của mình là http://www.mkpt.info/forum/forum.php muốn chuyển qua xenforo thì bằng cách nào? thank

Bạn tham khảo bài viết này http://itvnn.net/showthread.php?27896-vBulletin-4-Importer-Chuy%E1%BB%83n-n%E1%BB%99i-dung-di%E1%BB%85n-%C4%91%C3%A0n-vBulletin-sang-XenForo&p=52690#post52690