PDA

View Full Version : chỉ gúp mình sửa cái menu vớittkcnd
02-12-2009, 01:48 PM
dể sửa cái menu http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/12/02/03/62601259741830.jpg
đấy thì sửa ở chõ nào ? có ai biết bảo mình với thanh nhiều http://qtkd-dn.co.cc/forum

ttkcnd
02-12-2009, 02:28 PM
:MatCuoi (13):minh thấy buồn khi tham gia trên diễn đàn này quá pots bài nên tù­ tru­o­c toi gio chả­ng ai trả lò­i mình cả :((

ttkcnd
02-12-2009, 03:59 PM
thế không vào ttrang này thêm 1 lần nũ­a­