PDA

View Full Version : [Help] Bài Post của thành viên ko hiển thịHACKVTT
18-05-2012, 09:06 AM
Hiện tại Forum của mình user post bài hay Reply thì phải đợi Admin check Active thì bài viết mới xuất hiện lên Forum được. Vậy thì khá bất tiện, mình muốn các bài Post này xuất hiện liền luôn, mình không biết phải làm thế nào ? Các bạn giúp mình với. Thanks All :(:(

admin
18-05-2012, 11:07 AM
Do box forum đó bạn cài đặt kiểm duyệt bài viết thành viên, nên khi thành viên gửi bài thì bái viết đó phải đợi admin duyệt mới được hiển thị ra forum. Để bỏ chức năng kiểm duyệt bạn vào ACP -> Forums & Moderators -> Forum Manager chọn Edit cho box cần bỏ chức năng kiểm duyệt. Tìm đến mục Moderation Options tại các mục Moderate Posts và Moderate Threads chọn No, sau đó save lại. Các box khác cũng làm tương tự, chúc bạn thành công