PDA

View Full Version : Lập trình C trong WindowsDaiThanh
08-09-2009, 01:42 PM
Các ứng dụng của Windows rất dễ sử dụng, nhưng rất khó đối với người đã
tạo lập ra chúng. Để đạt được tính dễ dùng đòi hỏi người lập trình phải bỏ
ra rất nhiều công sức để cài đặt.
Lập trình trên Windows khó và phức tạp hơn nhiều so với lập trình trên
DOS. Tuy nhiên lập trình trên Windows sẽ giải quyết được một số vấn đề
khó khăn trong môi trường DOS như xây dựng giao diện người dùng, quản
lý bộ nhớ ảo, độc lập thiết bị vào ra, thâm nhập Internet, khả năng chia sẻ
tài nguyên, ...
Windows cung cấp các hàm để người lập trình thâm nhập các đặc trưng của
hệ điều hành gọi là giao diện lập trình ứng dụng (Application Programming
Interface – API). Những hàm này được đặt trong các thư viện liên kết động
(Dynamic Link Library – DLL). Các chương trình ứng dụng sử dụng chúng
thông qua các lời gọi hàm và chỉ chia sẻ được khi trong máy có cài đặt
Windows...

Download here:

http://www.mediafire.com/?nmd5ydyyj1t

zuna
08-09-2009, 01:52 PM
mình đang cần cái này lắm nè... thanks bạn nhiều nhé...!!^^
great days...^^