PDA

View Full Version : Con người - vật thể tự nhiên hay nhân tạonhock_quậy
10-12-2009, 07:11 PM
ngay từ bài đầu tiên của môn hóa ở chương trình cấp 2 đã gây hứng thú mà tới giờ mình vẫn nhớ, 1 câu hỏi rất khó trả lời. giờ mang đố mọi người :
con người là vật thể tự nhiên hay nhân tạo ?:MatCuoi (14):

hanhkhat
23-05-2011, 05:44 PM
Nhân tạo:MatCuoi (9):

binhvuitanh
23-05-2011, 09:46 PM
Một đêm minh nằm ngủ và tự ngẫm nghĩ:
Ai tao ra con người -> tế bào nguyên sơ ->......->Cái gì đã tạo ra trái đất (hố đen) -> cái gì đã tạo ra hố đen (vũ trụ) -> cái gì đã tạo ra vũ trụ (vụ nổ bigbang) -> cái gì đã tạo ra BB (các nguyên tử heli) -> các nguyên tử ấy ở đâu ra -> rồi cái gì đã tạo ra cái mà đã tạo ra các nguyên tử đó.
Theo phương Tây thì chúa trời ư, vậy chúa trời ở đâu ra, bông dưng có sao??
Sao lại có và vì sao phải tao ra. Cái gì đã tạo ra và ở đâu. Đó là những câu hỏi mà mình vẫn thường nghĩ trong những đêm không ngủ đc. các bạn đừng chửi mình điên nhá, tội

Hix, nghĩ tới đó mình lạnh cả sống lưng, và có cảm giác cái chết thật khủng khiếp, ai hiểu cảm nhận của mình không :MatCuoi:
quan ao lot ('http://doxinh.com/') thoi trang ('http://doxinh.com/danh-muc/quan-ao-thoi-trang/') do lot nu sieu mong ('http://doxinh.com/danh-muc/do-lot-nu/') do lot nam hang hieu ('http://doxinh.com/danh-muc/do-lot-nam/') do lot vip ('http://doxinh.com/danh-muc/do-lot-cao-cap/') do ngu nam ('http://doxinh.com/danh-muc/do-lot-nu/do-ngu/') do boi 1 manh ('http://doxinh.com/danh-muc/do-boi/') do lot thuong hieu ('http://doxinh.com/danh-muc/thuong-hieu-do-lot/')

nhock_quậy
30-05-2011, 05:47 PM
Một đêm minh nằm ngủ và tự ngẫm nghĩ:
Ai tao ra con người -> tế bào nguyên sơ ->......->Cái gì đã tạo ra trái đất (hố đen) -> cái gì đã tạo ra hố đen (vũ trụ) -> cái gì đã tạo ra vũ trụ (vụ nổ bigbang) -> cái gì đã tạo ra BB (các nguyên tử heli) -> các nguyên tử ấy ở đâu ra -> rồi cái gì đã tạo ra cái mà đã tạo ra các nguyên tử đó.
Theo phương Tây thì chúa trời ư, vậy chúa trời ở đâu ra, bông dưng có sao??
Sao lại có và vì sao phải tao ra. Cái gì đã tạo ra và ở đâu. Đó là những câu hỏi mà mình vẫn thường nghĩ trong những đêm không ngủ đc. các bạn đừng chửi mình điên nhá, tội

Hix, nghĩ tới đó mình lạnh cả sống lưng, và có cảm giác cái chết thật khủng khiếp, ai hiểu cảm nhận của mình không :MatCuoi:

chỉ là tò mò thôi mà,ai chẳng có lúc như vậy.:)

hanhkhat
30-05-2011, 09:04 PM
Một đêm minh nằm ngủ và tự ngẫm nghĩ:
Ai tao ra con người -> tế bào nguyên sơ ->......->Cái gì đã tạo ra trái đất (hố đen) -> cái gì đã tạo ra hố đen (vũ trụ) -> cái gì đã tạo ra vũ trụ (vụ nổ bigbang) -> cái gì đã tạo ra BB (các nguyên tử heli) -> các nguyên tử ấy ở đâu ra -> rồi cái gì đã tạo ra cái mà đã tạo ra các nguyên tử đó.
Theo phương Tây thì chúa trời ư, vậy chúa trời ở đâu ra, bông dưng có sao??
Sao lại có và vì sao phải tao ra. Cái gì đã tạo ra và ở đâu. Đó là những câu hỏi mà mình vẫn thường nghĩ trong những đêm không ngủ đc. các bạn đừng chửi mình điên nhá, tội

Hix, nghĩ tới đó mình lạnh cả sống lưng, và có cảm giác cái chết thật khủng khiếp, ai hiểu cảm nhận của mình không :MatCuoi:

Chết là hết. Sống là...còn phải chết:MatCuoi (9):

tuvankythuat
02-08-2011, 06:04 PM
Con người là sản phẩm của nhân tạo :MatCuoi (44):