PDA

View Full Version : Code Danh bạ Websiteadmin
13-12-2009, 09:20 AM
Demo:
http://upload.nhacmoi.info/ASP/vd2j_webs.png

Quản lý: .../webs/admin/
User/Pass: admin/admin

http://upload.nhacmoi.info/ASP/vd2j_webs.rar

kinhdoanh1ty
15-06-2010, 01:59 PM
Mời bạn tham gia hệ thống kinh doanh của chúng tôi nơi trao đổi mua bán sản phẩm lớn trên mạng.
Cảm ơn các bạn đã tham gia http://www.1ty.vn chúc các bạn thành công