PDA

View Full Version : 8 Skin Pack 14.0 – Thay đổi giao diện Windows 7 & XP sang Windows 8admin
31-07-2012, 11:40 AM
http://skinpacks.com/scrshoot/8s.jpg (http://skinpacks.com/scrshoot/8s.jpg)


Transform Windows 7 and XP to Windows 8

Hỗ trợ Windows 7 , Windows 7 SP1 – [X86_X64] – [Tất cả phiên bản] – [Tất cả ngôn ngữ ]
Windows 7 starter và Home Basic đầu tiên bạn cần Patch và hiệu ứng ”Unlock Aero” tải về từ đây :here

Chương trình bao gồm : Resource Hacker 3.6 by angus johnson
Moveex 1.0 by Alexander Frink
Universal Theme Patcher 1.5.0.22 by deepxw
Win7BootUpdater v0 Beta 1 by jeff
Mosaic 1.0.3 & Aura 3 beta by Stealth
Taskbar UserTile alpha 7.1 By angelwzr
BetterExplorer 2.1.5 beta by DimitarCC
Metro bar by dejco

http://www.bigspeedpro.com/mirror2/lionskin/8_Skin_Pack_14-X86.exe
http://www.bigspeedpro.com/mirror2/lionskin/8_Skin_Pack_14-X64.exe
http://www.bigspeedpro.com/mirror2/lionskin/8_Skin_Pack_6.0-XP.exe

kakaran
26-08-2012, 10:55 AM
Cảm ơn nhé, nhưng mà cài xong máy chạy nặng ko vậy ?