PDA

View Full Version : fCMS 1.1.2 Flash Content Management Systembavuongduongpho
08-09-2009, 02:25 PM
http://i32.tinypic.com/oku05z.png

http://projectw.org/images/spacer.gifhttp://projectw.org/images/spacer.gifhttp://projectw.org/images/spacer.gifhttp://projectw.org/images/spacer.gifPrice: $149.95
http://projectw.org/images/spacer.gifhttp://projectw.org/images/spacer.gifhttp://projectw.org/images/spacer.gifhttp://projectw.org/images/spacer.gif


FCMS là một thành phần Flash CMS (Flash Content Management System) cho phép bạn cập nhật các văn bản, hình ảnh và SWFs trực tiếp trên một trang web Flash sống mà không bao giờ rời khỏi cửa sổ trình duyệt của bạn. Các nhà phát triển website hoặc khách hàng của họ không có nhu cầu cho một ban quản lý riêng biệt cho việc quản lý nội dung của trang web và tất cả những thay đổi có thể được áp dụng khi chạy.

* Cập nhật nội dung trực tiếp trên một trang web Flash sống
* Không đào tạo khách hàng yêu cầu. Như dễ sử dụng như là một trình xử lý
* Editable textfields với built-in soạn thảo văn bản (cho phép đa textfields trang)
* Updatable hình ảnh và SWFs - bao gồm kích thước tự động, phù hợp với tự động, vị trí và chú thích
* Tùy chỉnh danh sách phông chữ, cỡ chữ danh sách và bảng màu
* Thể đăng nhập - kiểu cách mù quáng một từ được định trước để truy cập CMS
* Cho phép cho nhiều người dùng với quyền tải lên tập tin khác nhau
* Tất cả dữ liệu được lưu trữ trong một tệp tin XML - phù hợp với nội dung trang web vừa và nhỏ (không có cơ sở dữ liệu yêu cầu)
* Không có người dùng mã HTML hoặc kiến thức cần thiết
* Dễ sử dụng và tùy chỉnh
* Secure - tên người dùng và mật khẩu được an toàn được lưu trên máy chủ bên chỉ
* Trọng lượng nhẹ - cho biết thêm chỉ lên đến 20KB để phim Flash của bạn


http://www.4shared.com/file/131059034/72ceef24/fCMS_112_ketnoia2_info.html