PDA

View Full Version : Cần anh em trong diễn đàn giúp đỡ!itzuitinh
18-12-2009, 08:51 AM
em đang học môn C# và sắp đến kiểm tra học kì mà em thì chưa hiểu gì nhìu lắm! hôm nay em có một bài tập mong anh em giải giúp em được không? Đề bài như sau:
Thiết kế form chứa một label hiển thị xu ly chuoi trên đầu form này sau đó viết chương trình nhập vào chuỗi S có chiều dài L vói 10<=L<=30, Nếu nhập L sai thì hiện thông báo nhập lại, hãy xem có bao nhiêu dấu "?" trong chuỗi này. ví dụ chuỗi 1?2?3vcx?mn?cvc thì xuất là 4
Mong các mem trong diễn đàn giúp đỡ! viết cụ thể dùm em nha! chứ tại em học mà giờ nó hok zô được chữ nào nên cũng hơi khó! cảm ơn các mem trước! mong sớm nhận được hồi âm!

nhoccontu
19-12-2009, 04:30 PM
code nó đây


private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
int i,n,dem;
dem = 0;
string str;
if (textBox1.Text.Length < 10 || textBox1.Text.Length > 30)
{
MessageBox.Show("chuỗi có độ dài trong [10,30]", "Error", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error);
}
else
{
n = textBox1.Text.Length - 1;
str=textBox1.Text.ToString();
for (i = 0; i <= n; i++)
if (string.Compare(str.Substring(i,1),"?",true)==0)
dem++;
label2.Text="Chuỗi có "+ dem.ToString()+" dấu ?";
}
}


link source:http://mega.1280.com/file/NJYRV1TV1H/