PDA

View Full Version : Chỉ em restore forum dưới localhostlenhan555
21-12-2009, 11:30 PM
Em dow code đang hoạt động trên host với data backup bằng mysqldumper

Xong em dow về up vào trong thư mục htdocs

Em cài đặt mysqldumper với data em vừa tạo trong localhost
http://c.uploadanh.com/upload/1/1006/0.4598713_1_1.png
xong em sửa info trong file config nằm trong thư mục incluse của forum

Với data là tên data vừa tạo là forum và user pass mặt định là root và pass để trống

Xong em chạy restore forum thì bị lỗi như hình
http://c.uploadanh.com/upload/1/1006/0.4598578_1_1.png
mấy anh chỉ em làm với đó giờ làm trên host ko làm trên localhost

hau_ooo
22-12-2009, 08:20 AM
Cái đoạn chọn ngôn ngữ : Collation bnaj chọn UTF xem sao
Localhost thì up code vào thư mục www

Bạn cài gỉa lập local bằng soft nào ? xem demo thấy nhiều dòng đỏ báo lỗi , up bản mới nhất của Apache xem sao ( đi kèm cả phpMyadmin )

lenhan555
22-12-2009, 08:30 AM
mình đang xài cái thằng phpLemon Server 1.0.0 Stable
vừa mới chọn thử ngôn ngữ utf_bin nhựng vẫn bị lỗi truy suất SQL
mình thử cài vbb trên localhost thấy chạy ổn mà sao mình ddow code trên forum về cả datat rồi restore bằng mysqlumper bị lỗi :|

lenhan555
22-12-2009, 08:47 AM
còn nếu import bằng phpadmin thì hiện lỗi này

No data was received to import. Either no file name was submitted, or the file size exceeded the maximum size permitted by your PHP configuration. See FAQ 1.16.

hau_ooo
22-12-2009, 09:37 AM
Bạn xem lại file data backup có thể bị lỗi .
Bạn thử backup data bằng phpMyadmin có sẵn của host xem sao .