PDA

View Full Version : Anh em DakLak.IN muốn giao lưumacrondt
08-09-2009, 02:52 PM
http://upanh.com/uploads/29-Aug-2009/mo2mw5iew1y2r6kivsky_tn_475x356.jpg

cùng nhau nâng ly cung chúc ITVNN trở lại và anh em DakLak.IN cũng mong muốn có thêm bạn bè.
Ly này đại diện cho anh em DakLak.IN chào mừng các bạn quay lại với ITVNN