PDA

View Full Version : [Help me] Lỗi font khi comment cho bài viết vbulletin 4 CMSchitchit0003
25-12-2009, 09:15 PM
Viết bài tất cả đều bình thường nhưng khi ai đó comment cho bài viết nào thì đều bị lỗi font thế này. Vbulletin CMS 4.nh�n tr�ng c� vẻ

Ai biết cách sửa giúp em với. Thanks nhìu nhìu.

hau_ooo
26-12-2009, 09:54 AM
1.Với những bài đã post thì không sửa được .
2. Up lại file xml Ngôn ngữ Tiếng Việt : nên chọn loại ISO
3. Dùng bộ gõ Mudim
4. Mình từng gặp lỗi này và sửa theo cách trên :)

chitchit0003
26-12-2009, 07:27 PM
thanks bạn nhiều, nhưng lang iso là gì thế, bạn share cho mình bản lang nhé ... !

vbthathay
21-01-2010, 12:13 AM
Xem thêm ở đây 100% ok
http://ecvin.net/forum/loi-font-khi-comment-cho-bai-viet-vbulletin-4-cms-blog-foru-t2665.html

My site:http://ecvin.net