PDA

View Full Version : PhotoFiltre 6.4.0 - Chỉnh sửa ảnh dễ dàng PhotoFiltre là một hình ảnhhenry07
26-12-2009, 02:16 PM
PhotoFiltre là một hình ảnh hoàn thành chương trình chỉnh sửa. Nó cho phép bạn thực hiện điều chỉnh đơn giản, hoặc nâng cao để hình ảnh và áp dụng một phạm vi rộng lớn của các bộ lọc vào nó. PhotoFiltre 6.4.0 có giao diện đơn giản, trực quan để sử dụng, và có một đường cong dễ dàng. Các thanh công cụ, cho bạn truy cập vào các bộ lọc chuẩn chỉ với vài nhấp chuột, cho PhotoFiltre một cái nhìn mạnh mẽ.Đây là phiên bản đầy đủ mà cũng có mặt nạ, lựa chọn và các mẫu.

http://upload.livesupport.vn/uploads/26_Dec_2009__11_24_58__.jpg (http://upload.livesupport.vn/uploads/26_Dec_2009__11_24_58__.jpg)

Tính năng mới trong phiên bản 6.4.0:

* Cải thiện khả năng tương thích hiển thị cho XP / Vista / Windows 7.
* Biểu tượng cho Vista / Windows 7 (256x256).
* Tool Palette lớn hơn.
* Tốt nhất khả năng tương thích khi mở PNG.
* Explorer hình ảnh sẽ xuất hiện giữa sidebars và hộp công cụ.
* Chấp nhận dán WMF và EMF.
* INI tập tin được lưu trữ trong AppData ( truy cập vào Windows Vista và 7).
* Một số sửa lỗi.

File size: 1.73 MB

DOWNLOAD (http://forum.livesupport.vn/showthread.php?t=5103)


Nguồn: http://forum.livesupport.vn (http://forum.livesupport.vn/)