PDA

View Full Version : Chỉnh sửa menubar VBB 4.0minhtai_it86
29-12-2009, 03:09 PM
Anh admin chỉ giúp em cách thêm menu trang chủ vào thanh menubar của VBB 4.0 với? giả sử như em thêm "trang chủ" vào trước "chuyên mục" trong trang itvnn chẳng hạn.
Nếu có thể anh post cả đoạn mã của itvnn về cái chỗ đó lên cho em tham khảo nhé.
Thank anh nhìu!:MatCuoi (21):

minhtai_it86
29-12-2009, 03:15 PM
Tiện thể anh admin hướng dẫn em cách đặt nút "gởi đề tài mới" vào bên cạnh nút "trả lời đề tài" và cách cài bộ gõ việt vào forum VBB 4.0 nhé! Em mới tìm hiểu nên chwa rành lắm!