PDA

View Full Version : Thêm Copy To / Move To vào Windows XP, Vista & Windows 7maikhuong
30-12-2009, 10:43 AM
(LiveSupport.vn)

Để tạo thuận tiện cho bạn trong việc sao chép và di chuyển các tập tin và thư mục. Sau đây là cách nhanh nhất để bạn thực hiện việc sao chép và di chuyển.Các bước bạn cần thực hiện:
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif Vào địa chỉ http://www.howtogeek.com/geekers/copyto_moveto.zip, để tải 2 file .reg về máy tính của bạn
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-cry.gif Tiến hành giải nén, sau đó bạn nhấp đúp vào từng file.http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport5.bmp (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport5.bmp)
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-embarassed.gif Bạn nhấp chuột phải lên một tập tin hay thư mục thì bạn sẽ thấy xuất hiện 2 mục Copy To Folder và Move To Folder

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport6.bmp (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport6.bmp)
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-foot-in-mouth.gif Sau khi bạn nhấp chọn một trong hai tính năng trên, một cửa sổ mới xuất hiện và bạn có thể chọn nơi để lưu lại.

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport7.bmp (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport7.bmp)TẤT CẢ TRONG MỘT
http://www.livesupport.vn/index.php/2009/12/livesupport-lam-the-nao-de-them-copy-to-move-to-vao-windows-xp-vista-windows-7/