PDA

View Full Version : Làm thế nào để Reinstall Windows 7?maikhuong
30-12-2009, 10:58 AM
(LiveSupport.vn) – Một trong những tính năng ít được biết đến của Windows 7 là tính năng phục hồi .Với tính năng phục hồi này bạn có thể dễ dàng cài đặt lại Windows 7 mà không gặp trở ngại nào.


http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport126.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport126.jpg)
Bạn có thể cài đặt lại Windows 7 bằng cách phục hồi từ file ảnh được cung cấp bởi nhà sản xuất, hoặc từ đĩa cài đặt Windows 7, hoặc từ ổ USB flash Windows 7.
Các bước thực hiện như sau:
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-cool.gif Mở menu Start, trong cửa sổ Search gõ Recovery, nhấn Enter
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-cry.gif Nhấp Advanced Recovery methods

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport216-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport216.jpg)
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-embarassed.gif Trong cửa sổ Advanced Recovery, bạn sẽ thấy 2 tùy chọn.

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport316-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport316.jpg)

# Use a system image you created earlier to recover your computer: Nếu bạn đã tạo ra một file ảnh hệ thống, bạn có thể sử dụng nó để thay thế cho tất cả mọi thứ trên máy tính của bạn, bao gồm Windows, chương trình, và tất cả các tập tin, và các thông tin được lưu vào file ảnh hệ thống.
# Reinstall Windows (requires Windows installation disc): Tùy chọn này sẽ cài đặt lại Windows trên máy tính của bạn. Sau đó, bạn có thể khôi phục lại từ một tập tin sao lưu. Bất kỳ chương trình nào bạn đã cài đặt sẽ phải cài đặt lại bằng cách sử dụng đĩa cài đặt gốc hoặc tập tin. Hiện tại có thể ở trong thư mục Windows.old trên đĩa cứng của bạn sau khi cài đặt lại hoàn tất.
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-foot-in-mouth.gif Nhấp Reinstall Windows, chọn Yes


http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport413-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport413.jpg)

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport512-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport512.jpg)
Nhấp Backup now
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-frown.gif Nhấp Skip và sau đó nhấp nút Restart để bắt đầu quá trình cài đặt

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport612-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport612.jpg)

Lưu ý: Khi bạn sử dụng phương pháp này (Reinstall Windows), Windows hiện đang cài đặt sẽ được chuyển vào thư mục Windows.old. Bạn có thể lấy dữ liệu từ đó sau khi khôi phục hoàn tất. Bất kỳ chương trình nào mà bạn đã cài đặt sẽ cần phải được cài đặt lại.
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-innocent.gifMột khi bạn nhấn nút Restart, chờ khoảng vài phút để thấy màn hình sau. Nhấp Next

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport78-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport78.jpg)

http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-kiss.gif Trong màn hình sau, nhấp Yes

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport86-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport86.jpg)
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-laughing.gif Chèn đĩa cài đặt Windows 7 vào, chọn Yes để thấy màn hình cài đặt Windows 7. Từ đây trở đi, bạn cần thực hiện theo các chỉ dẫn đơn giản trên màn hình để hoàn tất qua trình cài đặt lại.
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-money-mouth.gif Phải mất vài phút để xuất hiện màn hình bên dưới, trong cửa sổ này bạn sẽ đặt một Username cho máy.

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport95-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport95.jpg)

http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-sealed.gif Nhấp Next để thấy màn hình đặt Mật khẩu. Nếu bạn không muốn đặt mật khẩu thì nhấp Next để qua bước kế tiếp.

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport102-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport102.jpg)

http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-smile.gif Trong màn hình này, nhấp Use recommend settings

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport1110-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport1110.jpg)

http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-surprised.gif Chọn múi giờ, nhấp Next

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport127-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport127.jpg)

http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-tongue-out.gif Quá trình cài đặt Network. Chọn Network mà bạn muốn cài đặt cho máy tính.

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport133-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport133.jpg)

http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-undecided.gifBạn gần như đã hoàn tất! Bạn đã cài đặt lại Windows 7 thành công. Bạn có thể xem Restore my files trên desktop. Click vào nút Restore my files nếu bạn đã làm được một bản sao lưu ở bước 5.

http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport143-150x150.jpg (http://www.livesupport.vn/wp-content/uploads/2009/12/livesupport143.jpg)

http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-wink.gif Cuối cùng, bạn có thể xóa thư mục Windows.old trong quá trình cài đặt lại. Để an toàn bạn có thể xem bài viết “Làm thế nào để xóa thư mục Windows.old trong Windows 7”.
http://www.livesupport.vn/wp-content/plugins/editor-extender/plugins/emotions/img/smiley-yell.gif Cài đặt phần mềm và Driver cho máy tính


TẤT CẢ TRONG MỘT
http://www.livesupport.vn/index.php/2009/12/livesupport-lam-the-nao-de-reinstall-windows-7/