PDA

View Full Version : Màu nền trên menu Winformxuantruongbn
12-07-2013, 12:31 AM
Chào các các bạn, bác bạn cho mình hỏi thiết kết winfrom tạo menu trên form main khi di chuyển chuột vào để click ,mở ra form mới thì màu nền chữ nó thay đổi sửa như nào vậy các bạn. thanks