PDA

View Full Version : Không đăng nhập được?cidata
02-01-2010, 10:44 PM
Mình đăng nhập với tên và pass vẫn như mọi khi thì lại bị như thế này, admin giúp mình với, cám ơn rất nhiều

Wrong username or password. You have used up your failed login quota! Please wait 15 minutes before trying again. Don't forget that the password is case sensitive. Forgotten your password? Click here!