PDA

View Full Version : Lỗi không Không đăng nhập đượccidata
02-01-2010, 11:16 PM
Mình đăng nhập với tên và pass vẫn như mọi khi thì lại bị như thế này, các bạn giúp mình với, cám ơn rất nhiều

Wrong username or password. You have used up your failed login quota! Please wait 15 minutes before trying again. Don't forget that the password is case sensitive. Forgotten your password? Click here!

Ngay cả khi mình đăng nhập vào admincp cũng vậy

thanhdia
03-01-2010, 12:53 PM
Mình đăng nhập với tên và pass vẫn như mọi khi thì lại bị như thế này, các bạn giúp mình với, cám ơn rất nhiều

Wrong username or password. You have used up your failed login quota! Please wait 15 minutes before trying again. Don't forget that the password is case sensitive. Forgotten your password? Click here!

Ngay cả khi mình đăng nhập vào admincp cũng vậy

Đây là lỗi do bạn nhập sai pass quá 5 lần gây lên .
Bạn đợi 15 phút nữa rồi hãy đăng nhập lại . Nếu vẫn còn sai thì bạn nhấn vào Forgotten your password? Click here! để lấy lại mật khẩu.

cidata
03-01-2010, 09:53 PM
Không phải mình đăng nhập sai tên hay pass, mình không hiểu sao nữa, mình thử đăng ký thành viên mới vẫn được nhưng khi thoát ra và đăng nhập lại cũng báo lỗi như vậy. Và khoảng một 1h sau lại đăng nhập được, không hiểu lỗi do đâu?

..::Songuku95::..
24-01-2010, 02:34 PM
Do sai user name hoặc pass