PDA

View Full Version : Bộ sưu tập hình nền, icon tuyển chọn cực chất nè!bavuongduongpho
04-01-2010, 03:54 PM
http://i46.tinypic.com/65wgig.jpg%3C/div%3E
20 Natural Scenery Collection 1
20 Pics | JPG | 1920x1200 | 8.94 Mb
Code:
http://www.missupload.com/73jkcwz8rb9f/20_Natural_Scenery_Collection_1.rar.html
http://i50.tinypic.com/2q3qazm.jpg%3C/div%3E
20 Natural Scenery Collection 2
20 Pics | JPG | 1920x1200 | 8.97 Mb
Code:
http://www.missupload.com/9hmmg4z870vd/20_Natural_Scenery_Collection_2.rar.html
http://i49.tinypic.com/2cra5v8.jpg%3C/div%3E
40 Amazing Effect of Glass and Shards Wallpapers
40 JPG | 1920 X 1200 | 11,4 MB
Code:
http://www.missupload.com/sc5l2imbpvwq/40.Glass.Shards.rar.html
http://i47.tinypic.com/nod00j.jpg%3C/div%3E
50 Amazing Digital Art Wallpapers
50 JPG | 1920X1080 | 27 MB
Code:
http://www.missupload.com/1ac3kg7x9zgy/50.Amazing.Digital.Art.rar.html
http://i46.tinypic.com/2qvdvtu.jpg%3C/div%3E
50 Amazing Cars Wallpapers
50 JPG | 1600 X 1200 | 21 MB
Code:
http://www.missupload.com/czfl330vu5ft/50.Amazing.Cars.rar.html
http://i46.tinypic.com/xque.jpg%3C/div%3E
Digital Art Drawings Wallpapers
40 JPG | 1920x1200 | 18,6 Mb
Code:
http://www.missupload.com/7tms99h6b1l6/40_Digital_Art_Drawings_Wallpapers.rar.html
http://i48.tinypic.com/ajul91.jpg%3C/div%3E
HD Unique Wallpapers Collection
40 Pics | JPG | 1600x1200 | 9.2 Mb
Code:
http://www.missupload.com/40ipvl0bb0w7/HD_Unique_Wallpapers_Collection.rar.html
http://i46.tinypic.com/2uhplc2.jpg%3C/div%3E
Dream World Wallpaper
15 PIC | 1680x1050 - 1920x1200 | 13 MB
Code:
http://www.missupload.com/ci2mi4b5uf9s/DW.wallpaper.rar.html
http://i47.tinypic.com/2r3bghc.jpg%3C/div%3E
550 Mobile Wallpaper
550 jpg | 240x320 | 18 MB
Code:
http://www.missupload.com/96z4kqg60wuo/550MobileWallpaper.rar.html
http://i50.tinypic.com/2dtn7g7.jpg%3C/div%3E
HQ Games Wallpapers
40 JPG | 1920x1080 | 18.8 Mb

Code:
http://www.missupload.com/gog8mt9zb1hl/HQGamesWallpapers.rar.html
http://i46.tinypic.com/3445lqh.jpg%3C/div%3E
Colorful Patterns Wall
120 JPG | 1600×1200 | 25 MB
Code:
http://www.missupload.com/8rbmbvhmst76/Colorful_Patterns_Wall.rar.html
http://i47.tinypic.com/24ls9c8.jpg%3C/div%3E
Best Xmas Wall
51 JPG | 1024×768 | 18.2 MB
Code:
http://www.missupload.com/88jogl9zt8mp/Best_Xmas_Wall.rar.html
http://i49.tinypic.com/kcjq7p.jpg%3C/div%3E
Fractal Art wall
42 JPG | 1280×1024 | 11 MB
Code:
http://www.missupload.com/gkgzyqfj3x4k/Fractal_Art_wall.rar.html
http://i269.photobucket.com/albums/jj44/downarchive2/member7/2611a4b64childrenart.jpg%3C/div%3E
Children Art Illustration Wallpapers
40 JPEG | 1920x1200 | 9.14 MB
Code:
http://www.missupload.com/c2y5nb0e1cc2/ChildrenArtIllustrationWallpapers.rar.html
http://i45.tinypic.com/ngwpx4.jpg%3C/div%3E
Cars HQ Wall
65 JPG | 2000×1500 | 17 MB
Code:
http://www.missupload.com/9i2aof2yr3j5/Cars_HQ_Wall.rar.html
http://i269.photobucket.com/albums/jj44/downarchive2/member6/1254894766_5a8f7edeee56.jpg%3C/div%3E
Wallpapers - B&W Pack [HD] | RAR | 13 MB
76 JPEG Files | 1920x1200 - 1980х1194 pixels
Code:
http://www.missupload.com/jobe4v3zu7ac/Wallpapers-B_WPack_HD.rar.html
http://i269.photobucket.com/albums/jj44/downarchive2/member6/1253078586_0611eaaf14dd64ba6aba7583.jpg%3C/div%3E
Wallpapers - Spring Pack | RAR | 12 MB
18 JPEG Files | 1280x960 - 2950х2094 pixels
Code:
http://www.missupload.com/mwqom5qc12qv/Wallpapers-SpringPack.rar.html
http://i269.photobucket.com/albums/jj44/downarchive2/member6/1252231055_mass-wallpapers-pack.jpg%3C/div%3E
Mass Wallpapers Pack | RAR | 20 MB
35 JPEG Files | 1600x1200 pixels
Code:
http://www.missupload.com/bsfpp2r78hbw/Mass_Wallpapers_Pack.rar.html
http://i269.photobucket.com/albums/jj44/downarchive2/member6/1251406750_hq_desktop_wallpapers3.jpg%3C/div%3E
SD Quality Wallpapers | RAR | 15 MB
45 JPEG Files | 1920x1200, 1600x1200, 1280x1024, 1920x1440 pixels
Code:
http://www.missupload.com/ily6b6wxrim0/hq_desktop_wallpapers.rar.html
http://i274.photobucket.com/albums/jj271/downarchive/member2/wRCr5fWSUq.jpg%3C/div%3E
Cute Colourful Wall
37 JPG | 1920×1200 | 11 MB
Code:
http://www.missupload.com/x8yo4xsr72qp/Cute_Colourful_Wall.rar.html
http://i269.photobucket.com/albums/jj44/downarchive2/member6/3b67944a088c.jpg%3C/div%3E
AB Wallpapers Pack | RAR | 12 MB
30 JPEG Files | 1280x1024~1600x1200 pixels
Code:
http://www.missupload.com/bcqu7b78b12s/Best_Abstract_Wallpapers.rar.html
http://i269.photobucket.com/albums/jj44/downarchive2/member6/5c0beca4c36f.jpg%3C/div%3E
Funny Wallpapers Pack | RAR | 13 MB
35 JPEG Files | 1280x1024 pixels
Code:
http://www.missupload.com/jr4yxeqv58zk/Funny_Wallpapers.rar.html
http://i47.tinypic.com/a5du1y.jpg%3C/div%3E
Icons Pack 2009 Collection
70 icons | 256×256 | ico + png | 8.5 MB
Code:
http://www.missupload.com/47i3knhgy0jq/Icons.Pack.Bars.rar.html
http://i48.tinypic.com/s28c4l.jpg%3C/div%3E
Star Wars Icons
45 ICO&PNG | 128x128 | 13.6 Mb
Code:
http://www.missupload.com/a7m1cwkrggu8/Star_Wars.rar.html
http://i50.tinypic.com/qsqr7o.jpg%3C/div%3E
Multimedia icon
70 ICO,PNG |256x256 | 13.54 MB RAR
Code:
http://www.missupload.com/1ryqcwwk6409/SetIcoIcons.rar.html