PDA

View Full Version : Style Tết 2014 v2.0 for Xenforo 1.2.xadmin
18-01-2014, 09:54 PM
Demo Link: http://skinxf.net/demosxf/misc/style?style_id=5 (http://skinxf.net/demosxf/misc/style?style_id=5) (Tester user: Test/123456)

Demo hình:
http://i.imgur.com/t2zLX1A.jpg


Download: http://www.fshare.vn/file/TRVWZ05NPT/
Pass unzip: skinxf.net


Hướng dẫn cài đặt:
- Download về giải nén rồi upload folder sxf ngang hàng admin.php nhé! -
- Import style-SXF---Tet-2014.xml
> Enjoy !!!!

khamphukhoa168
08-03-2014, 09:59 AM
bay lên giùm thớt, dành cho anh em nào cần. Quất về eidt lại dành cho sang năm :D