PDA

View Full Version : Cách tạo 01 Blog bằng Blogspotseikoo
05-03-2014, 08:30 AM
Blogspot là công cụ xuất bản weblog miễn phí của Google, để chia sẻ văn bản, ảnh và video..

Việc sở hữu một blogspot thật đơn giản, bạn có thể “làm chủ” thế giới của mình: nó có thể là nơi chia sẻ tình cảm, tâm trạng, nơi gặp gỡ bạn bè, chia sẻ những câu chuyện, hoặc thậm chí bạn có thể kiếm ra tiền với một blog chuyên nghiệp.
Đầu tiên, bạn hãy vào trang blogspot để tiến hành tạo 1 weblog
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1552467/TapchiCNTT/blogger/cach-tao-01-blog-bang-blogspot/blogger-cach-tao-01-blog-bang-blogspot_01.jpg (https://dl.dropboxusercontent.com/u/1552467/TapchiCNTT/blogger/cach-tao-01-blog-bang-blogspot/blogger-cach-tao-01-blog-bang-blogspot_01.jpg)
Click vào New Blog (Tạo mới) để bắt đầu tạo weblog mới.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/1552467/TapchiCNTT/blogger/cach-tao-01-blog-bang-blogspot/blogger-cach-tao-01-blog-bang-blogspot_02.jpg (https://dl.dropboxusercontent.com/u/1552467/TapchiCNTT/blogger/cach-tao-01-blog-bang-blogspot/blogger-cach-tao-01-blog-bang-blogspot_02.jpg)

Bạn hãy điền đầy đủ:
Title: Tiêu Đề WebBlog.
Address: địa chỉ webBlog.
Template: Chọn giao diện cho webblog.
Xong nhấn “Create Blog!” để tạo webblog mới.
Vậy là bạn đã tạo thành công một webblog của Google.
Xem các bài viết khác tại: http://blog.bang.vn/16077/cach-tao-01-blog-bang-blogspot/