PDA

View Full Version : Những cái tên có một không hai ở Việt Namadmin
27-06-2014, 06:50 PM
Đồng Văn Tính, Sa Thị Hoa... một trong những tên gọi độc đáo, ấn tượng khiến các Facebooker cười nghiêng ngả trong mấy ngày nay.

http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten7-3102-1403857089.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten6-2491-1403857089.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten5-1371-1403857089.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten4-3466-1403857089.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten3-3539-1403857089.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten2-7282-1403857089.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/anh1-3175-1403857089.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten7-5762-1403836015.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten10-8623-1403836015.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten11-4765-1403836015.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten12-5434-1403836015.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten14-6798-1403836016.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten15-6171-1403836016.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten17-7787-1403836016.jpg
http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten18-9306-1403836016.jpg

http://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten19-8416-1403836016.jpghttp://c0.f21.img.vnecdn.net/2014/06/27/ten20-4621-1403836016.jpg