PDA

View Full Version : Giới thiệu dịch vụ đào tạo, tư vấn iso 27001vinastarconsulting
25-09-2014, 09:06 PM
GIỚI THIỆU DỊCH VỤ ĐÀO TẠO, TƯ VẤN ISO 27001
Tham khảo: VINASTAR www.vinastarconsulting.com (http://www.vinastarconsulting.com)

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ:
http://vinastarconsulting.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/Vinastar-Consulting-gi%C3%A1-tr%E1%BB%8B-c%E1%BB%91t-l%C3%B5i.jpg

Tư vấn
Đào tạo
Đánh giá hiện trạng
Cung cấp chuyên gia đánh giá cho các tổ chức đánh giá chứng nhận

Cho các tiêu chuẩn:


ISO 27001 – Hệ thống quản lý an toàn thông tin (http://www.vinastarconsulting.com)
ISO 20000/ ITIL – Hệ thống quản lý dịch vụ IT
ISO 22301/ BS 25999 – Hệ thống quản lý hoạt động kinh doanh liên tục
BS 10012/ ISO 29100 – Hệ thống quản lý thông tin cá nhân
ISO 38500/ COBIT – Quản trị IT
PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard


http://vinastarconsulting.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/logo-mini.jpgvới các chuyên gia Việt Nam và Quốc tế nhiều kinh nghiệm, Vinastar Consulting mang đến những giải pháp thông minh giúp giải quyết các vấn đề và cải thiện hệ thống quản lý của doanh nghiệp.