PDA

View Full Version : So sánh ISO 27001 và ISO 9001vinastarconsulting
28-09-2014, 07:59 PM
So sánh ISO 27001 và ISO 9001

Một số điểm khác nhau và giống nhau giữa ISO 27001 và ISO 9001.
- Khác biệt: ISO 27001 áp dụng cho việc quản lý và giảm thiểu các rủi ro về tài sản thông tin. ISO 9001 áp dụng cho việc quản lý chất lượng, tạo sự lòng cho khách hàng
- Giống nhau: cùng dựa trên nguyên lý PDCA, các nguyên lý về hệ thống quản lý giống nhau.
Tham khảo tại www.vinastarconsulting.com (http://www.vinastarconsulting.com)

http://vinastarconsulting.com/blog/wp-content/uploads/2013/05/logo-mini.jpg cung cấp dịch vụ tư vấn, đào tạo và đánh giá nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý dựa trên các tiêu chuẩn như ISO 27001 – ISMS, ISO 20000/ ITIL – ITSMS, BS 25999/ ISO 22301 – BCMS, 38500 – IT Governance…với các chuyên gia Việt Nam và Quốc tế nhiều kinh nghiệm, Vinastar Consulting mang đến những giải pháp thông minh giúp giải quyết các vấn đề và cải thiện hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Tham khảo tại http://www.vinastarconsulting.com