PDA

View Full Version : Có ai thích chị này giống em konhattruongonly8x
17-10-2014, 05:27 PM
Hoa hậu Thu Thảo diện bộ style này trong sự kiện diễn ra vào tháng 9 vừa qua, được rất nhiều phóng viên các báo khen ngợi


http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-13.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-13.jpg.html)


http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-12.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-12.jpg.html)


http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-11.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-11.jpg.html)


http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-10.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-10.jpg.html)


http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-9.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-9.jpg.html)


http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-8.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-8.jpg.html)
http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-6.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-6.jpg.html)


http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-4.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-4.jpg.html)


http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-3.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-3.jpg.html)


http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-2.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-2.jpg.html)
http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-1.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-1.jpg.html)
http://i754.photobucket.com/albums/xx189/nhattruongonly8x/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-7.jpg (http://s754.photobucket.com/user/nhattruongonly8x/media/elook-vn-hoa-hau-thu-thao-7.jpg.html)