PDA

View Full Version : Inpaint 6.2 Silent - Xóa chi tiết không cần thiết của ảnh chuyên nghiệpthamtu1803
01-07-2015, 01:00 PM
Đây là bản Inpaint 6.2 Silent 1click cài đặt tự động rất tiện lợi cho các bạn
Nếu bạn nào thích bản việt hóa thì tải bản 6.0 bản 6.2 mình chưa có thời gian việt hóa

Bản 6.0 việt hóa protable

Download


http://www.oni.vn/isQvy

https://images-blogger-opensocial.googleusercontent.com/gadgets/proxy?url=http%3A%2F%2F1.bp.blogspot.com%2F-057DjdaMqO0%2FVEJVvFnRh2I%2FAAAAAAAABT0%2Fn36JVK7P f0k%2Fs1600%2Fmulti-view-inpaint-icon-128.png&container=blogger&gadget=a&rewriteMime=image%2F*
Các tính năng chính của Inpaint:
- Loại bỏ chi tiết thừa trên ảnh
- Xóa tem ngày tháng hoặc văn bản trên ảnh
- Cải thiện làn da cho ảnh
- Lấp đầy vùng đen trên ảnh
- Phục chế ảnh cũẢnh demo:

http://i.imgur.com/HaR1DVo.pngDownload


http://www.oni.vn/kDp3A