PDA

View Full Version : [Hỏi]Mod không tính bài viết của 1 số boxnhanguyen2909
09-01-2010, 10:58 PM
Cho mình hỏi là : một số forum mình thấy họ hack mod không tính bài viết ở 1 số box , mình đang cần mod đó , bạn nào biết không ???Giúp mình nhé . Cảm ơn :MatCuoi (21):

admin
09-01-2010, 11:16 PM
Bạn vào AdminCP -> Forums & Moderators -> Forum Manager rồi chọn Edit box đó

Sau đó tìm mục Count Posts Made in this Forum Towards User Post Counts chọn No để không tính số lượng bài viết của thành viên khi gửi bài tại box này, như hình bên dưới
http://img101.imageshack.us/img101/2288/79343397.jpg