PDA

View Full Version : Trang trí thanh menu trong máybavuongduongpho
10-01-2010, 10:29 AM
Để làm cho máy tính của bạn đẹp hơn, thì thanh menu này là một trong những biện pháp tối ưu nhất. Nó vừa làm cho máy tính bạn trong đẹp hơn, vừa rất dễ sắp xếp và tìm dữ liệu.
(http://s21.galaxyz.net/data/53646664676a64/Star%20Dock.zip.glx)
http://s21.galaxyz.net/data/53646664676a64/Star%20Dock.zip.glx (http://s21.galaxyz.net/data/53646664676a64/Star%20Dock.zip.glx)