PDA

View Full Version : 360 desktop: Tăng không gian màn hình gấp.... 5 lầnbavuongduongpho
10-01-2010, 10:30 AM
Yêu cầu máy có CA.RD đồ họa tối thiểu là 16MB, cài sẵn Adobe Flash Player (và kết nối Internet nếu muốn khai thác widget). Dung lượng 5,93MB, tương thích với Windows XP trở lên. Miễn phí. Có thể liên hệ www.widgetbox.com nếu muốn biết về WIDGET.

http://tinyurl.com/5wncwq (http://tinyurl.com/5wncwq)