PDA

View Full Version : cách xóa dữ liệu trong một bảng có nhiều ràng buộc khóa ngoại trong sử dụng LinQ !d3kthjcky3u
10-12-2015, 06:26 PM
cách xóa dữ liệu trong một bảng có nhiều ràng buộc khóa ngoại sử dụng LinQ to entyti? bác nào pk trả lời cho em đc ko ạ... thanks...