PDA

View Full Version : [Help] Đưa flash vào Banner không đăng nhập được (vbb 4.0)ZenkyNemesis
11-01-2010, 11:11 AM
Em làm theo hướng dẫn ở đây
http://www.vietvbb.vn/up/showthread.php?t=20353
nhưng có 1 vấn đề dzậy. Khi đưa flash vô rồi, thì cái flash nằm đè lên cái khung đang nhập. Dzậy phải chỉnh sửa làm sao đây mấy anh.

Nếu chỉnh được thì chỉ giùm em, còn không thì chỉ em đời cái khung đang nhập đó đi xuống thanh navbar

http://i398.photobucket.com/albums/pp65/ZenkyNemesis/untitled-4.jpg