PDA

View Full Version : [Việt hóa] Pikachu - Game xếp thúthamtu1803
23-05-2016, 03:46 PM
https://farm8.staticflickr.com/7044/26913930230_8d353ac61c_o.png
Đang rãnh không có gì làm lôi games này ra việt hóa. Đây là games cổ điển ai cũng biết chơi
nên mình không đi hướng dẫn cách chơi có lẽ như thế rất là dư thừa mình chỉ việt hóa anh em nào thích thì tải về dùng
và đừng chém mình nếu có xin chém nhè nhẹ thôi...:pudency:
Đặt biệt bản này không cần msvbmv50.dl vẫn chạy trên Win 7 trở lên....

https://farm8.staticflickr.com/7344/27123510135_293c6dc5e9_o.png

http://goo.gl/ckMlxk