PDA

View Full Version : Làm sao có postbit_legacy thế nàyseastorm.cc
17-01-2010, 09:15 PM
Bạn nào biết trình bày khung postbit_legacy như thế này chỉ mình với? Mình đã copy đoạn này vào CSS/* ***** styling for 'big' usernames on postbit etc. ***** */
.bigusername { font-size: 11pt; }
.user_info { color: #1b1b1b; padding: 2px; width: 195px; height: 100% }
.user_info div{ padding: 2px; }
.user_info .col1 { float: left; width: 65px; font-size: 8pt; }
.user_info .col2 { color: #999999; font-size: 8pt;} Và thêm <div class="col1">, <div class="col1"> trong postbit_legacy nhưng không được? Ai biết chi mình với ?
demo:http://chuyenhvt.net (http://chuyenhvt.net/)

http://c.uploadanh.com/upload/1/471/0.288656001256812615.jpg
nhưng làm thì nó toàn ra 2 dòng như thế này
http://c.uploadanh.com/upload/1/678/0.4271122_1_1.jpg

..::Songuku95::..
24-01-2010, 02:28 PM
Sửa đi
Vào postbit_legacy sửa code đó là được