PDA

View Full Version : Free Mp3 Wma Converter 1.9it.558.vn
18-01-2010, 01:44 PM
Download tại: http://558.vn (http://558.vn/SoftWare/phan_mem_da_phuong_tien/free_mp3_wma_converter_19_18012010238/)
Nhà sản xuất: Koyote Soft
Free Mp3 Wma Converter nó được dùng cho việc chuyển đổi qua lại giữa các định dạng file: MP3, WMA, OGG, AAC, M4a, APE, WAV. Free Mp3 Wma Converter là phần mềm chuyển đổi định dạng âm thanh nhỏ gọn và dễ dùng

Các định dạng hỗ trợ:
· Mp3 to Ogg, Mp3 to Wma, Mp3 to AAC, Mp3 to Wav ...
· WAV to Mp3, Wav to Ogg, Wav to AAC, Wav to Wma ...
· Wma to Mp3, Wma to Ogg, Wma to AAC, Wma to Wav ...
· Ogg to Mp3, Ogg to Wma, Ogg to AAC, Ogg to Wav ...
· AAC to Mp3, AAC to Wma, AAC to Ogg, AAC to Wav ...
· Ape to Mp3, Ape to Wma, Ape to Ogg, Ape to Wav ...
· Flac to Mp3, Flac to Wma, Flac to Ogg, Flac to Wav ...
· M4a to Mp3, M4a to Wma, M4a to Ogg, M4a to Wav ...
· Ac3 to Mp3, Ac3 to Wma, Ac3 to Ogg, Ac3 to Wav ...