PDA

View Full Version : Download game phiêu lưu - This is the Policewhitelion
10-08-2016, 04:25 PM
https://lh3.googleusercontent.com/3dL4FuzPWIvHBrEYzLsNboJr8qhRvQ0WB-JIxjNIk0XyxNzq9R3Rk2qRo7occpqOXat877cA_aIHQ7bq2oGc ZB3Wz-pwOzWKeAVpSichgH63tCxF106q79ZAJ6e4f_UzItdc02PXe9jR MHlFXlqVYpEpT8Ho99KW_8JIdDOSlYJYjex7r4x7I_yge5wdWb pQIRXxqaG5l_ZrAC9aChrCrfMHkfQM3T2YrApntfbp4zMP7oat TU47FIO45KtHC8Fryuq7sW1JFKI5VOacRMYwvvFGdT6dR-bGe_nuPASqFnvQ3MHQL0Jr64sXW1Bs51ykqmFUJAbddEpKlgKN GLIY82QP2OD3-LryIOrO6niStc2qJQxks1Prr42_Sv0kTXx2QdDoiOZr7r6_hOv gVq6fWh4xdWJoipus5IGLXGJfE1VewN7biOTq9PHH_uXipL4mU uEinnsd07B88-9xlVarLbAO--k-2S0Z3W67pzt_Af41CybpXRgvoeltg0TiMSPJcfmYiELr18xHpd OGdOsJsLkyBmltEpyiBg7oAeNOSSxi_Ts3Pgp2G8_cadPsdbAE b9gAVSP18iCMnc_1CapE5hDaF0u3AVN8=w464-h640-no


Game Information


Title: This Is the Police
Genre: Adventure, Indie, Strategy
Developer: Weappy Studio
Publisher: Nordic Games, EuroVideo Medien
Release Date: 2 Aug, 2016


This is the police là một game chiến lược, phiêu lưu của hãng Weappy Studio. Game khai thác sâu vào hình ảnh viên cảnh sát trưởng già sắp về hưu nhưng vẫn phải hằng ngày thực hiện nghĩa vụ giữ yên bình cho thành phố Freeburg.
Freeburg đã từng là một nơi rất xinh đẹp…
Đêm mưa lớn vừa rồi cũng không thể thanh tẩy được những mùi tanh hôi của bọn chuột cống nơi đây: tham nhũng, âm mưu tàn ác, những cuộc thảm sát… đang ngày qua ngày trỗi dậy mạnh mẽ.
Cảnh sát trưởng Jack Boyd, người luôn quan niệm phải thanh tẩy hết tội ác đang phải mặt những phần đen tối nhất của thành phố Freeburg. Sự bỉ ối, xấu xa của bọn chuột cống, thậm chí là sự suy đồi về đạo đức của thị trưởng. Liệu Jack sẽ mang lại công lý về cho thành phố Freeburg như những ngày đâu hay chìm trong móng vuốt của tội ác?
Là tựa game phát triển của hãng Weappy Studio, game chú trọng vào cốt truyện, dẫn dắt người chơi vào cuộc sống hằng ngày của viên cảnh sát trưởng diễn thuyết trước đám đông, truy đuổi tội phạm, khám phá những bí ẩn động trời. Giao diện game bắt mắt, trực quan, đơn giản không rườm rà, được phối theo 2 màu xanh, đỏ là chủ yếu, tạo cảm giác rất “cảnh sát” cho người chơi.
Đồ họa game thì theo hướng hoạt hình thì tương đối đẹp. Chính nhờ thiết kế đồ họa theo hướng hoạt hình như vậy đã giúp game nhẹ về mặt cấu hình.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/gJtAUy3WNbxWrXSzHrQNmyP-t3OZRh2itn4RaMV9eiY75fsJmZWgj8SpckRxvDEqgoJFZSIWUu E8_5dPbX2ukGJa6XJGmQqyyUaLs6ou877qUi0EFNcrL9P9kt2G DtgeLXqk2rhviS9W7qj71UnXX_irybL4l2Q8AxIrP2lcJEwkMT NeE7ug2_8kFnD9j3tdycoxVmkg_V-4Bi6wdkN7Zx7ojQje_w0MKoum_Ctqfy9r9nKE8VAPu2PpJ57IA tdaVwKwPq9cPeCl8EJ48_0FLzdVI7CqT-pDR9wjI_2M-QqlWhXYseNLP0WfwTybFDc_rUJ0ktuvD_Jx8oAQ33_bylgXooP Oto254aJapZXFrTXjsF0z2K9_Lt8eskOTaLZbutvhs0y-ctjhtty_VkvBCyjAfwNiOAhku6N3VP7FiTbfem-VlZ72UXUbhGUH79qUi7mzSUHMoaNUyR6MPR9d6UONDPB2HS3fl BdCuqhuKdlomb_5EGwDwxXH0kpg5eMpRg7vnqa-Y20CAlB0VRyi2HBsb4KjIQlSIYU1KjkYtqfl7ja-OQvOJYKVBjU7NhUQk5eT6iHLK9Zv7syaSXa_l-ovzcnaOf70=w1920-h825-no


https://lh3.googleusercontent.com/tygDsHCnnDr2NSeFm9onXKSJC_Dfn8DrnDS9ilIQp-hxp-HJwrAp6ck7vfQVbNcpVFM3TmQTDTg8qWwTz64U6BsB-UifIgO3bhs9wgi7V7BpqUBc5bynexqN_t2VJl3Ikh0t3z3tXSC gtFTy8x0DkY4LwolQIVdZRybwAptthZ0IjuRbcF8qthueuglMh xpmEvIftKGq9xsvFGancWl57WViH8film6e1txvrSukgYMKdnV zI2vtjulRIE3Yk18Y7d0kL07NliCDsgiMMXIBNyl99cb_TWybj FniuLIYFhRxgTBKEruhpZrDLJZF2iin565d7Qupk4QfRtwp1rt lRuK5x0nxww9cwBzYsPCwO6dZoFovNlLHqE0_7iCokp8X58bd8 5y1RYuhqAx5-q6r0hlQL1HqMKn8a3oKeJXR9UXxfAOO5AplT2oQKtEQoXUZT1G QQmS1qpMcUujxx6fniJ0-vzECKoC5w4DIKXq7LBpIQiRF7JUdEwN-BNFTuCS5aHAbvPHknJgwc6wpB5iXxhZen6N7vs_cElyeYJgBdW TRukfyKm649lieOKfXXS8K9byZZq-vJI3T2GCtAbfeR8cV0QPhcjKA=w1364-h768-no


https://lh3.googleusercontent.com/oOY_mnWjsxDNVN7hdFiDVn6I7d27lGj9rZSywAK-cAymcT7jV4s713qc4-udmr9iqErfwYAk0I4j8h8qF9pwZWAKtsF64b_6D8df-UqlWamfH2D3QFUScyDJd7RjEmWxh2Vb2U71n60CSnT8Lz3tNpy 0oPoNl3fFP7BVtyGItHWwkuAAno3-QL5Kfgksi6o-X4lCZezKEluZrS0B1J0CGP97Mlqm32Gub_VJxNzRassoPln7OT wFrSDF2ZCQhrXWzTe076_Ml1ODhxzuEEPO6MaKre_LQpK-EXa37t-tFvnbH2nrNxbqZayg9-XzDeHcW4ixIIdR7agJwI3Pu8JZfLpsvX5wL2cmZM7jJBAL4OSQ bjxuq-kmkZxVg_pnlPRlDrwRZZwCVHU9Pn64q1IW4JXyEojGWImQmnJ5 XNF3N2SXX0XG-CK8g4p0ecRPZ9y9PyJH6ilru2HvWxJYhNrPyWm1sH06rHQw85k kQ8role0IKc9OnKoy1doJKHoGN6eC3rlEKzV2Bm_7z8sUlePLu krsqXb42p3R8Vj2nc5WNhYQTLCr_GDJBoHcPT8G1pXeDFx3dfr hCuLLxETMiRsTLUAiBIuia_xG=w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/aPwkgE8Ej5wUdRoLfOmvlZx7dTYunrf61Tj2RIXD-J4pTl2jBNwAV7GAKfvIbAip7ik3ro5XFFewaj4Z6tr51A8iX38 KiHqcLYK6VH1Nq_-JuQynoglHpFDIiQ23WKgH-ddqKIV6kieDYxeV1uUJTdKG8dT7OC0SYmxE38eEhCuyurQylvd-YaZz0FO3ggyfW_gg3AKQ56m7lS1A_fuX7A8b2dnLwW97fSCvFu K_Du4l2Fy6sZtwS2LtXrVZajc2K4ZxOw6nLvulTX7nENg1KAia _zarQ14QRAXPWDN2VRid-clsnhz-bhaUW7hwcIJNFuPWi0_G1bMMTkqWTGe61uWtRhfGrRApAFIwSo dzaKiDZlHmi1eNFpnHtH-Q008nFVkW91b0mt0h2ylPcNEZE2kuwuMOkySr9RNeTyZZ19q4a UBYEFxc3d3WxElCLfE8C3bWFs4HCg-kq9kaHqpHGjoRUHoWPwfKDSqHFao1u4mCPPZecRTjQOD1VAWtY XN23eficNpc39-VwlRJYmjlF1CJDgBoyM1BrtfyP_TL-jpdC3T5AIFbHjqaNCsDsrNOINcI7dSRg9R2M4zW54EKUJGjdPY 8T2L8=w1920-h859-no


https://lh3.googleusercontent.com/hIH-fiaWKDtfoH1xlvBJmX4Q94WblYWZovEfiLKN50cihOYqBEea-Rb7A9B0wFX2HH49BBqEijGQRkx__Rg4RWnpR-n8bPCWxcql5w41ghYoWBUSPC7iTIkxrfuLBZEbDxFMwsarU9-WmxiRtiG-20MDPvzgc6N8y3lDPNSii5eQXgAAkvp4cqbU9EiZu_sUDURCzU 1gQZLNUlOlqkoW3pd21SG9f_QmGPE0A6h0HMQ-4EMcyhaxAX3pku0SVInOfs5zoXU9BvB3UxNwad5r9K9ECkOWV4 QM27a-g857a4oioXvkyQNYcjkf8ntZZK4V36LCGfDgrPlxeOCrZK32Ef wwQsFYC9-zDT6yjC8--TFsPQmVNxSLmQil1RFlpYkXX4frDOPARZPj_5T9NlREK2RJLkL do8x3m6rfQHXZTo3yelDMmVvx_OTUvAuLBS6Y3SdwlQlQy6gjf kkptvz7izndtmEt5-VY_vkX6iA1M87SeZI4OeNPuXQcozmtFsXZUPaFnvsVqwrSzpox x5sEmkjV8RBEdwtVYXjK-6iCScaETI0mdFYTHxWhJafzLutA-1WnTS4VScmbpHFuEzqH4MUS25oSWjbV=w615-h346-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows XP 32
Processor: Dual Core CPU
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Geforce 7800, AMD HD 4600, Intel HD3000 or similiar
DirectX: Version 9.0
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX compatible


RECOMMENDED:
OS: Windows 10
Processor: Quad Core CPU
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce 560 or higher, AMD Radeon HD 5800 or higher
DirectX: Version 11
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX compatible


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=_GjIY2kZErE


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 1.34Gb
http://4share.vn/f/4b7e7b797f7c787b/This.is.the.Police-CODEX.iso.file