PDA

View Full Version : Download game phiêu lưu - Rising Islandswhitelion
10-08-2016, 05:04 PM
https://lh3.googleusercontent.com/go1HGQ0FVpseEeLWDvxNDxmlOQArnt1cHpFG80N_lujo1_qD4S sLeq9z1fFxknt-iZe2Z5QQTq3gaaHGsSPK2gCHN3dxXh12hW0cW_aDj5SNY5vaaV JwjbtVXe7IshE_UI5RBof-BDD6fjJhS0t1xXLDAQHc6p6Dxzs47_qduNnHGUvb-9Ns8UNe4VgXqUKfJP0YRYieddZpOyWFKU3IHl1FBKunushqCmD HwhS8AUW70eGQ0eF8hasKzQg0Gc3NpkSOsCYIm4W7lV7z448z5 tVfuAqC3ZjfUOrwvgGqG_XYcfiHhrCZStKGnuprQczh23ezPr5 ruTonCzdJL9TKxjTYzqr_GJOHZWwHluxkafuc8wLJQMcUlfyj5 HLNn_4LA94_bV3nBhxOLFjk_JfyF7iBQSbNo1hXOrkR2QrWDdV MfGVBEasqr_3FUAB-rwDQg58JlVSNFAc7DlWVT3Vjtjrbcbq9ZjcwUEy3omIV98hdI0 BRZ_rQyRlTO4Ao0ByU7I9RO0iIN4FR3MOJ6v4DAK_5nWifHJT-DgyVf5V_ZA8AujGrhBLy5KOaqa87nbjIv4FomgZOSM0M-1pd6Kyz1uTpQfolLGx2=w464-h640-no


Game Information


Title: Rising Islands
Genre: Adventure, Indie
Developer: Lone Hero Studios
Publisher: SOEDESCO Publishing
Release Date: 2 Aug, 2016


Từ xa xưa, Hỗn nguyên và Đối lập đã từng ngự trị vùng đất này. Chỉ có Cổ vật được tạo bởi các Tiền nhân mới mang lại Hòa bình và Cân bằng. Một cách chậm chạp nhưng chắc chắn, thế giới phục hồi từ thời kỳ Xung đột. Nhưng Quỷ dữ chưa bao giờ thật sự bị đánh bại, và tình trạng hỗn loạn sẽ sớm trở lại với vùng đất và phá vỡ thế cân bằng của thế giới. Chỉ có bạn, một cô gái trẻ tuổi mang cái tên Hairo, có thể mang tới sự cứu rỗi. Bằng cách sử dụng năng lực đặc biệt chuyển đổi giữa các chiều không gian, bạn sẽ chiến đấu với thế lực đen tối đang hăm he xé tan thế giới này.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/RJ21cDPVp5184-OUWD7rueQ5491rgDQK_NPs-7NOOh_8fIWwyOXn7zf1tUOqvc8evwgpvFxUkUZ1qFCD9i2ebVS NjfxLV0stiPibhK7e2tKsi2WKSmtiEe5kiI-7aRHb6H3N6MFvhzOQBkDmpRQOz6A9zWIehPbOMhfIQeYD3oyrh V7XrdGuK57y3z_-WKyFS2Yk1KvrS7f0Zhydpfg-7nAHd8OgTplblBWj010FS2s4PL3WJOJKJC9ULH4asSSo3hlrfx ealIFSA0k64qydwpfqN8WB7zxlFWbHxBe0yYSEATp5iRoSCOzb 8k0ObShT6JcURCzK1x5fuH48c15EE3Xl0vz6jBpXK9vuqNQ02-Yga7jkvhZqGuDJ7ArNvYwZb6Z3aCZ5cmVbeLszfb8pIIcSPQWL VV6LmsPswiFVOf08O4SBe_cWFwa_BttDzShA1gO-neDrYGaOQuYDHO1ocAbMitGENBbY7p9p3EZdco5QGpKSrJAwAo _7v0BzxCT-vJA5tDBntDtQqjIq0LD_0wS86UFR9Vi24_or7GBAPvAZKcAQVX E6Ml96OUJsNDBtjsEt1XZPzB2f1r3wQsY_vNY8-ROGfBEG=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/nuep-CJVA6Hz6_H0iAwLEzJ0YNLAAgRss1BU6UUxsxFcHE_6pKcBo9Z t22mdJc77ABVaAsvpEecMbAyNUNDeXsqmosGqp4TZv_mX_Cm6S Nv8svXL7cErI1lImTKXPyZ8SOLeuEJR0l6jDdmSlDcZRVqhoh-r4rUA7A6h9LjEV3LpyIqww_MG28lX0sB-hb9BhmFEsrJh395rQsHb3gVpNC2qwonBJaV_Hvo1Mldr-wKVkiIuX1yiDc2xN8ExCsD8VHxjNMeTNXgmlDfBmFIC4fO4cPa oZ20YHYfeP4jxnErNX3jmWFPjdkaePb9uH6NK2CRY_2zsErBGS dMPsDfPFXOhamz7EnuzcoTkBy4RCD55HVz6SJtXwg5SaG0b9qq WNVq7AuZ-eVy5GNOJEfduY7JsGcr9SGi6gu038xkxQPIbVunlC3THUGtgXs t8PTCoN16UXR0A2X8f5QtvROMuTAKquWb2W3NrznAKAs9swDHP hpnD4-b8TXkm3PDPvd_PAWUep0E1Sq9mWc5gzqc7vrJcEA0qsW0tZTnp gBT8iMHDOdYRScLKT5a-n1AtQH0b-HvQ0E4QAsjWMj8A8AlNGjOu3BbWsCol=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/WV484u4uypd1FfnQ-tYnDar6RP5oKPuALtLAPaixM3pbIGlWEgFNEfC6edFsLrvG6JN r9Vu7yCBqynG6T70NkCRANrimDWnMNyNxa9Dr2l4azOdEEWjbn G3tGO23xywvZ4W1Rhkp6TuVjSFYnRsqqmj3lf34kcfN3NlO_Dt iqbUNJfDiCJ0LysfST4hLg6KujOO9-RNDKIEeJmZ66hJXlweTEO7KOJnndtf1VmjbkGTyXuV_nwRDIPE Gp3RrM8FIZHOHqPOYrtZiBGhuzygfsx3CqogkK1hGtgDo8u8lS 9m0_tPCROTJAat8vHDHhftPjvzT8emoqih8E7rDwCSXKz6kU8-1xvimsiYEalzPkdOY6E-QXVcKIWvwmF-oep_PXXzHzzMYpb8r0eVPwjngni7owFKEVZvFRnVSlwwoXxtp2 UH4uLbm5v28M0P-yWum1mSMgbpbCwIFyT3AEYRP1aisZuTRNHtOMtzEglDl1AclNB 2BUFUNhhob9ByQx8fS6hWtw32xOWSfO64XLkRyM85Rfg19HNKO 1ZOUWTTUnQKlV958O0KSZH2jIAO1hf5nH9Vs3t0Ra5MFzMfV9-MLe7Xda6rRYjbp=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/UbcHDUwdS0R8tdd0b7i80YuhmsA9svFljob5FgsZq-sKy97iMjussQY9B0stFAWiw_QB50IQIFD_Szc8bhqRC3ft-dtxBDxaNLY-x8cTlYLUiVXPXBi_ADkkbfo-zCwhSuSQoouaWImnnyGrCIX9IpomRTv1qP3NNog13stye42baU CEe2cVZPK1wRJizXGA2tnFEkLprd3G3Lsj9eHyR-DHsI3jJ1HkCFHuWZIa4hR47Z4_QaxEBjT1isTmgPjKd6unNK9_ ZTYE0CFkrAU1f4-xhWaHsqSoNvVgOe3YjnpBBttEj5_0WwrewEX69x7aBmIgzidOU HZmM8KDIZ9pEq9g78pEVV-FnB7iHcmlZkwA67FaWl3IBvOJcYQwbo6ctizOy4r0ZcXZLnKNq K4HIC57SfTIaAiLZNBshRkQBdxbYQ42LTS4Pskf5Q-2NdfhqmATWErl1HmUg7rbh4lHs2XLAzCOxYJe4KkSuUus3NjKk 2PShDphOLIbgP276Me44JzSVDoSKKb28JKQRcpxktAMF8P_Qhl QHgans1tptn4_tnz8_o_fL1Qad2DAgO-GObqboa2l3x9lZMyfG_8PK7oa8nrHQuND=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/ZV3R4uwmb9FcLo0GjCzf7gIZSOjZAkZDFFbF_nyCV3tvK1LJBj BANry_5o-tjVa_H6_0YeRI6Qc6yrFQvKkr5Vr20J4AHgDbBuw9oiEKXZ7-SK5tzcSZ2AOWCo5qLTmtn_8wjYEQ_XjR8tPHxhhKO37WW1-XfwY_cD8zNKC7-_ouDzfiJIB7LNZqJ1tobS9LDuKpoWDbW_tQ8KZyvg3LmI-1HN2X4-Sb7pYYiLBFA64OG3JW9sJVxRq2eGZ-jCj882CGU1J190FdjbXSINXdBPd91QfjUOG6Yy55FlWO9QxkTM Rqu7yvGhK1RwYFNwRYM1ont_0kjW-jIw9dOXkrMOkIqbpN9termHwln2Ts7vFuoiSFP6Ux8GDB9E3Yz InWSJokA-Ws6G08FguQF_ZySU_qUduUhBNCFh-Uea81pqTEzJwfy-hjXjGRHVaqjROilSSeyjQxLNgC9PtkGH0XvKHUaaxbKAOACxBA 0izhpGvHhX87gGvuJ6CgYvm3q04N_1jPKfjWwjy2rnt7ISxiXX z-GGqdJTRSgxCjbiy9LEN2XrxXSbh6n5FKfDtgOEhedzdDPvAuXP Sf_ZOToO0zuWdDE8HSNif2=w1620-h911-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7, 64-bit
Processor: Intel Core i5
Memory: 2 GB RAM
Graphics: Nvidia Geforce GTX 570 or AMD Radeon HD 6870
DirectX: Version 10
Storage: 4 GB available space


RECOMMENDED:
OS: Windows 7, 64-bit
Processor: Intel Core i7
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Nvidia Geforce GTX 770 or AMD Radeon R9 270x
DirectX: Version 11
Storage: 4 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=hfjvV2NMtLg


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 1.11Gb
http://4share.vn/f/380d080a0c0f0d0d/Rising.Islands-CODEX.iso.file