PDA

View Full Version : Download game chiến thuật - Supreme Ruler Trump Risingwhitelion
13-08-2016, 03:19 PM
https://lh3.googleusercontent.com/7IPRBgWRG7fLriJ9FXEX9aNOU7R6k8kzq2IzM6_8EyQyrvHz1z POmRbJUZ-DVEN3q58XZ-kiCF9A9y30eLDQHcLWiPkip5xfFD4tG0k4i7jcaE5eTfzhwnzp FT2r95fXtPIfZNNVCI-HHJh7BEUrVvXIlyQJrz_JdI3rVLlXbNulHQcJccYrOEdCnKxir jdVYb0UfV_m6m-I7U4ooBfKGShNlDy75JBZr1BBK5_kJUabLOt4Mf84BVmRnsoLQ j8yg1zxWkCR8tc12fpVXFh0VYd6EluuS8OqXyFaezCNmuzBJgY AsLSr8ReGGffeIzF5pWxwHA7jGfXgF_kyQXmv3xmRmkJH2tXFX RGLhMUem7lKz8N36EbqaM76GF9FDnzhXFARXNMWZaGkgPa3I93 2KJX24A9bCiTojESJNBFDwsN0fz_jRBUc2BaA2LL7OukSDH-0APUW5hLmAjsDdMN_H9_jjSpSAku6scTaajnH9hCIkdr1dzQ50 0pR4B2KFukUHTb77YeMK-I9Q99UXdNG6C8NbOhUFpI3IAMPT9HJcqIXhXRu5sXnGm7jXLa6 ehcWhf0OzPkBmGjjpJp2Bc2cC1gdD77mWJbl=w616-h353-no


Game Information


Title: Supreme Ruler: Trump Rising
Genre: Indie, Simulation, Strategy
Developer: BattleGoat Studios
Publisher: BattleGoat Studios
Release Date: 27 Jul, 2016


Supreme Ruler Trump Rising là tựa game chiến thuật thời gian thực lấy đề tài chiến tranh thế giới thứ hai do BattleGoat Studios phát triển và giới thiệu. Khởi đầu với việc lựa chọn quốc gia thuộc phe Đồng minh hoặc Phát xít tiến tới phát động cuộc chiến, thực hiện kế hoạch bá chủ thế giới, tập trung quyền lực toàn cầu. Người chơi sẽ đóng vai trò tổng chỉ huy tối cao trong các trận giao chiến quy mô lớn được thể hiện trên phạm vi bản đồ chiến lược tổng quát.
Từng chiến dịch lớn nhỏ với tính chất quan trọng khác nhau trong lịch sử sẽ dần được tái hiện lại thông qua bàn tay nhào nặn tài tình của nhà sản xuất. Điển hình với việc sử dụng hình ảnh đại diện của các đơn vị quân sự như bộ binh, tăng thiết giáp, pháo binh rồi tên lửa hay tàu chiến, cách thức triển khai chiến thuật trong mỗi trận đánh sẽ thuận tiện hơn nhiều. Thêm vào đó, tình hình chiến sự trên toàn thế giới cũng được hiển thị rất chi tiết cho biết tầm ảnh hường cũng như quy mô của mỗi quốc gia theo thời gian. Căn cứ vào đó, người chơi sẽ nghiên cứu và ra quyết sách theo từng hoàn cảnh cụ thể.
Supreme Ruler Trump Rising “thuần” chiến thuật và không có những pha hành động gay cấn. Yếu tố mưu lược xây dựng kế hoạch dài hơi được đề cao trong game. Tuy vậy, người chơi sẽ không cảm thấy nhàm chán bởi các đơn vị quân sự đều được thể hiện hết sức sinh động thông qua hiệu ứng đặc biệt riêng có của từng loại, từ cách thức di chuyển cho đến giao chiến với đối thủ.Đó là cảm giác làm chủ thực sự mà thể loại chiến thuật bản đồ mang đến cho người chơi. Nếu là người ưa thích khám phá lịch sử chiến tranh thế giới nói riêng và game chiến thuật nói chung thì Supreme Ruler Trump Rising là dành cho bạn.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/RmGqWt2uBdaLFWx1-Ysj0qwAeSpWdk_l4xzkvzNqCeqgLMyOYdCwoJ0zBzcEOcVrDJS YqGm81DUgv--iHXkfSvAlkNLqHotlOSYD_ns5rNl5xMxqKqU65B67zN4lkM0O9 od6v0mjdzMy4hqY4Ro4VxQQF_AZx37V2ciuOsYam4ZfbiGiOt8 vj3rhFz7u3uD8Xf8rYyYSuHKNszr0hEoo_LRZaCF_I-QQa0qpVWnN-b-liNZqF55T3CBMJQHarWzF6_tvgi4-9a5nvAgzZcMRWIa3pcrW_sQX7wipsZQiuumow0uEz6DdUXFQd0 R45ArcdhS3QNpwjlDVqTCxzXhv-7IHOqeZgnq8oBoblbHqJT0AukORjm9HLRtMUAiGwfbhEIeZgcK KI19H0-Cw-ghwsaMCEF2QdJm0pg3dyLeTW-0z8XsVsxzMcwESqAMU0HWWu_GBfUwHOXYz5ZQJ6nbjCZ9AXfGm zPsY89S_sCwa8_L4VvNg9beSB5px-FM4iYsn3DVRbqMczsFgj1xZ58MR4v2jcGY6nNfnat1Wo3j1tXh wP5d7bSxnq-Nno8xV4Gjqo7Uf8Vv1PSJZyRejM93krFAd1FBbf-eB=w1458-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/uwlfJIDDE_GItRlCCIpLnb6TPn-a-w0O-PyCfaSzs-o3C7ZtqpQ9Juret_kiQMd-nV_ObaL0QzvUhP7AyuI_zvdCpqRefuBL9MMUxGWW226uy8NhrY b9qGhdp7E5DrwdrY8cWp4FSBRPy3Bm-r4ndZjxI_Ev03KRzNfl__UFvoIWU-B7Am3zWBcyOgfwaHgT17qwoG0xXFQ53vQPl4qeiaWFSoSPcJ2A RQRTOJ0wXbRSDJysHCa-rVwSOmTssP7HvJB6kKCptlyWmLCApYmYt21SKJ998UbfGA5lKk eb2C4e8gedvVnIsa7DxQBRKGaDZAJXklPflzpxvXzl35aPMggt 0v-PgP6nXhjHtueAccOJbutDPipVc-o40vvIonTrpel_44Scu4-dXAO1WINmYnEqzQg5kwzXKyycMnjAwbowRkujYqXFUfoHSP5_6 Ly_O1Sb2bOE0fgVuchOgJ3-EPoiAcWl3mdtXcu1GlRvluV3nHahikC9URnVkxFZwvQ1wxvT5q Y6l9agSafTCdp0dfKI09tem81jv5-xmmZhEZgIYp80GFqcUvwaleSoTDjDcFvWM_MAxteApYtRbzioL rdfuljue669=w1458-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/PuQq5ryuKXqIlziGYnhddjN6ufxu-DGurx7BgYqz3mcjPmcPwj7IMnfBVMx0SiOS1ygvqvUM1CVLDg2 I74_NtGxlkE_LPt1x4EM515t93RAh9tNAgR_3yubWF_CCpp39D 6-WAe49E2wkEPnWwDwQtGqAiOu6ufRHHoN6tl0c2Hipw4EcpWRjl 3JZARYGA5FxiQIdE9VTEJp0IH1Kzet7CYFh2VqGcL7YOk1uUOz JvL4rmA_t5m5YEk2posdXuK5Oq4PZj5-N0SCaCshzqfJKitulM6UJmfMiA-kVtkoCEbbhYf5wDuTLa6CjEGM4QCuPv8YKHPRYQe9N6FceeRDw LWtOGCBSQA0Ty9ZUYpDRMCf2dtso28_diM8F7wPFb2SlupZpLe 6WF6n8pLO3JJCw-M4SZPtML-zLy0awVlwceBasH3bTmgCC1mb2xxf527wQSp0oS3oA805nfP2n I4iziVb0Ivyn3TOPxBJdqH1Rzy_Q2IWMmBGWXnbF3lUF66T5KD hCKouO5gkdZc4SZqH22FzEcngVn4U3yQ0ux_0dI6pM0ZKmU4IE _JsoDp5nC7Gaq5fopWCd4KRqHjt5JL8ROhdokJaOSLeF=w1458-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/M9ctMYKpl4QmsZ8K6LI11ounLm2EosnUJquPxhjizME-LoeYCKONrLSLqdwFa32Yh5u1Hpuf-De9pfInEYDBjLklHSlpISYyji-R8jkzPzJTRCpCUgWyGdARA7LkGHGOP8ct3jOrj4OGnRIWTA-iFyrdTwyxd_AUOHqrEUccjBJ81EelsdDZYM3EtN7ixmX3vuQEM BwJhwohvbAP29mAGU5OhXcVo1NCoPXjm1c9ZMeq4-SPikS5sZK3rkaVbbuvMmGX8HuVgbZ8gOk8i01U-FN1zoZC6XMVqkJMmCkIAqx4B6Emjl_VkJD0vCAwBgeWPlRp6HB GEL4RMH8IHOG6urJqKbH6oRm9_ERuNi5RFksqwRQO69ngmRxy-vOjZlHbObybMfNlcL4DrzZyg-kbtLqFAlKngF3AutbpnSmgybLA6jTM_h8XNssSGU4bqSbnLXMA-NuDJNdMrI-xLC74fdt7OZc_C08GBFwgmo3rD6RXqJDHOmnNaKmj2VuhhTVEv K-h-4PKcHgEeJjl3ss1gHQuEMq96psnvDmYq6Cl2LLQSQz33VTWTUG VN9U8Mr3CR0um3zQu7k6AK1Cyc69PC0jzgPb3DIkY=w1458-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/iJP_kGqr0RIrfg-27wkKa5WifgFphlKVvYDbGQJAcsZ5V23BOQ3b3ouQwuDFO0haK jmGCJznSi6Hzmh2i88_XxN2I9J1Kz3HktVftpyu37UwgQs9T5C 6DazqAhvpGm2kccjS3XZnz3volCdPFPPwte1qYjOxvTMCXbdc0 POjr00kR2lNJswg3zTfyE3z6V4I-e1cfjBuNcnE4YBsBQMxFRLCb_DowxMXKIxzJHlV2_oYBZigZ-PnbGzhVxH1NVwdDjr7Y8KaL62KiFJyOEbFr4yNu8VbURqEm2OA hYCIAfiiqUuqsa6yvlSup7srDRaIAoBJ5P7gDuJkUQb6gnAeDY NgXch-gQKmzdnXrMPqQM3xUd1rA_6atVJfD3ijVtNGK9gr3wCVKPS6Sc zo8gXfvsosAq_c_tl8wJWxAZTclXe8hTIT_GK5IkiB_jbx5o3T o35t7Zo_UQnhxET_UweqXKoOXRiPN3apwQ4xiDPE-MfvldjjXXrXmF5q5ohzqKohgAnKDhDl8zwEHTX7Y0OdK4dB7nF xxCmqF8T6J7vHPYO4VGi3bNc43qLEsnZ4nOG7gbQhP85bo1k05 b93jvsh0o6ruo2eWtNQ=w1458-h911-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows Vista, Windows 7 or later
Processor: Intel Pentium IV or better
Memory: 1 GB RAM
Graphics: ATI/Nvidia/Intel DirectX 9 Compatible
DirectX: Version 9.0c
Storage: 2 GB available space
Sound Card: Direct X Compatible
Additional Notes: Resolution: 1280x800 or higher


RECOMMENDED:
OS: Windows Vista, Windows 7 or later
Processor: Intel Pentium IV or better
Memory: 2 GB RAM
Graphics: ATI/Nvidia/Intel DirectX 9 Compatible
DirectX: Version 9.0c
Storage: 2 GB available space
Sound Card: Direct X Compatible
Additional Notes: Resolution: 1440x900 or higher


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=99nM6I8D_0c


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 720Mb
http://4share.vn/f/4b7e7b797e727d7d/Supreme.Ruler.Trump.Rising-SKIDROW.iso.file