PDA

View Full Version : Download game kinh dị - Layers of Fear Inheritancewhitelion
15-08-2016, 03:34 PM
https://lh3.googleusercontent.com/4fz7Zew4tr7qDQy3veg4X3Kg8iWt_dQZcO669kZ-gTu9XOVZOluLCpxZBaHTTB0qLjsGCzNHNu_RkN8RU4q9Tar67z Iky8DCJp6_0m2StTLXp2vP2J6XB_Sxdu5m5duwlHZUvlIKnmei 5X3wefm9wd5GbGmt8yyOPrlan7HnFHKVT8cfDBcpriOGTtzbjZ f93Gj5cr6M8BAXLjOYiNuseDI0gHEwv2_o-ipHLX8THjLYSgyK_mpMJwGPWSIMsClvayUD446Ng9GLLlUuW40 hazGdcjop2LQiQlwCHG3FIO0LLyNte00ItgfFc5Qb3-t6EtakXt8fMn_EyTUTwnJotrbvUivWzINBPk4OEm5-87orhu_jh4vWOdgat5fr_fljoi0j_8pjoeD24XazA32SIllUXL O8h-Rjqutiwad41-dOptExnbYvc7Fltba6QNbNWlhArFHCXLM4W3vlWmGEU34lh08S ITN-ZjMv7DxMpQ_5DdHnZ9TSf_k7MYI1PLJR-tOrp_W-b8ViVvlEYfau801iv7S-d5bz0mvAoOpuS6LCnrBKMiFhmHIieX8d2Thje0acz6a7AnfPo0 m0yfXOTwzSxzu8GS4_=w490-h647-no


Game Information


Title: Layers of Fear: Inheritance
Genre: Adventure, Indie
Developer: Bloober Team SA
Publisher: Aspyr
Release Date: 3 Aug, 2016


Đúng với tên gọi của game, Layers Of Fear lần lượt dẫn dắt người chơi trải qua từng giai đoạn cuộc đời của một vị họa sĩ vô danh trong chính ngôi nhà của ông. Mỗi bước chân qua từng căn phòng của ngôi nhà chứa đựng nhiều bí ẩn đen tối mà người chơi cần phải tìm hiểu nhằm khám phá các khu vực khác. Sau mỗi giai đoạn người chơi trải qua, một món đồ nhất định của giai đoạn đó sẽ xuất hiện nhằm giúp nhân vật chính hoàn thành nhiệm vụ duy nhất trong game: vẽ nên bức họa cuối cùng của mình bằng những vật dụng được ẩn dấu rải rác trong từng giai đoạn cuộc đời của ông.
Người chơi có thể tương tác với phần lớn các cánh cửa và tủ trong Layers Of Fear nhằm tìm kiếm các lá thư, mảnh báo hay đồ vật liên quan đến gia đình của vị họa sĩ. Ngoài việc đơn thuần tìm chìa khóa để mở cửa và thu thập các vật dụng liên quan đến nhân vật chính, một số căn phòng mà người chơi đi qua đòi hỏi việc tương tác các vật dụng khác nhau hay thậm chí thay đổi hướng nhìn nhằm mở khóa đường đi tiếp theo: Một chiếc máy phát nhạc thời xưa sẽ khiến môi trường xung quanh trở nên biến dạng dựa trên cách chơi nhạc; hay chỉ với căn phòng bị ngăn cách bằng cửa sổ mà người chơi có thể bước vào trong đấy một khi… xoay lưng lại…
Mỗi căn phòng như thế đòi hỏi người chơi cần phải quan sát kỹ nhằm tìm ra cách giải đố thích hợp, thế nhưng trong mỗi góc phòng tưởng chừng chưa đủ ma mị ấy còn ẩn chứa những bóng ma bí ẩn và búp bê chỉ chực chờ… dọa “mất hồn” người chơi ngay khi mất cảnh giác – một trong những công thức kinh điển trong phần lớn các tựa game kinh dị hiện nay.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/WgKTPtTUGhkwX1dG3NxFoeKsMJPYm0Gma0YckXR9QftUk58884 L5XjsAlJa438l9OieJkzGta2mIEUg0snxkC9apPkWg-C8d2N-gEiIVHro3LBkMn-2yp0npBqBkCMhVmDyVSoz4JNmabZYq5RxvF8B_rREB4qqFAbKM-dLaOex2itPqwmRVety1Bk6jY5TJyQsD_AXtR-5QYJr_SuDH1gq6-OtTZVDKpNxsGrZGQwDDNwd0c9wFb2CfCw5qFstU1se2T4OcPdQ gPFmWMdKO6IGv_0WQHmiMXbJs6qChE_Kw8Zhj45sFg0uXJuG_S pNQV8mgX4rZHEGbt5F9SXeaeTL3f8QuLfZe6r3QiL4JOfwOC_z ER_sG6yiWcxd_6cRYS92LLR9kB76IBLLQGUEI2zaOHO0Hife64 tcu9XqQ6QJcyhvt-NV8RtsLUsAL4AFKEYu9I1zr0vjrJ_FFnEeZyO2nKoCJo9pbEbb LF7ED0LF5w72sTIDkiZC3KKveQ1vWg1V8q9oMWAIJOOgb6LHEo 8lcMp7kDrp8sM2Y7dXhgw0d3LFyBB7XCL1rw-GxubhI7oGLgvTv8QevIgZDY6ylAm_Qwv3gayvk=w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/moNWoXXWnSRsJkY_158_aMZqR8rogeNqeb26OuXVug6YzEhrVH whHf6zWnYgNsywK8PASJ9h8SBK5B6GQ6oQg0Fla7WY5cSZgpgq QFFfuuLOuRGxu6LY0S3qJbVRlENBmy-set3BIb3GyWUZdS-aHUapxp-j1RCemitLiA_2rIDCaObl4oaABCMbUtuEwt_l_k1DGSLZfsk1G 4cjmHMGjs-I4PvwTnfTS4rlARK_dMOWLT782bJB1DIma0mLxUzhe-3Kc-h1DfY8OiQFBpE0JHNRjMpt8qeSnmAZWQ6xwVTZ1vwo0_b_RVQR 0Xt_WSk4RBIwXQlY43l9wh1GgIynj2x5MKwIDsnwjT4oJFXMGR 1b99UltpkLDpxHnXVvNgjbx8TplhoTwhIHW5rQ7UALDpVLeK1X 5GRr6s7wsGgYPAm-qo1yvTtWsruu4xaKvwWNetSnyeBupdXRn_3te7PkL7grvpF2Ks 1VWSAy4OJgyLAsED9wIX6MfpA0GU_3ae8OqnRctqKtzI1eVt-JLSDHYAf8bSu1IVBJKNo5i1IIQjh8I9pYvmE1tBQT16ZGxC-A3Hnp0rJ8r0RSNvEUsw2X7Xe9LAgoiCFV=w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/D9VKx0CRNoM6Kevg_nl2rOGUkARTD3sfYQzYEzUtT0AijRhgYU-KhLLhAq_cWW7r5cyJro6F6DVbiW54vYDRzV2X5Znyvv2NstiU1 Le1aUk-6NGxVT_19sUOGxGcIjKGONiXjhRLRLi7HPbJGIj6cybkggxJh2 SDPRvrqbLKaMy7qDyT9KkH3hkMd1o1ymYeAZAVpK7eW7LS0Z1Z 1_smzY-rhsbS4D9s69APKtv9jmKl9SV5L0uYivIjNKsnyBDTQ3Oq4UT5t hxUVwpnXUbd4Z96HsEZ5QCxL85oqb2T8prds9epeU0Sl6w6W40 2ascM1Rel9qlxieDV42d7e39SgRqAzRAp0klwM_YsGrAdXrUUO O3tyTejRzU3Jva2_uoyMNWvdIzz0IF3x1hn_r-7eL96_xLEG_VcULS3rGB4OyBD3zZPAUS9wCg_5d_tWK2L1CPUu sCQXqpHzK2VwpsWu4KVx1Q7bUScGJ1S28w43Zf26XRZdjhGJgX lL2J3WU6fCw9dXjI7Dm45hyQAWEpy_x586psdkdOY9ODcaceKb UC7UoBGdmIe9oQO1bBHY-c3h0bIv88wC-mFGI3fgvfpy3G-vm1PbI-R=w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/nxRoj4y3vcgIOg1LDRnY18_WXfshtcSoS0aszOwpJHudX80Pwf 7TxYg-RtWSyirLR77v9wTZGf7y8v8llmeY_eateTiMM2fbTu7mnL8YrN aBkV_5GIL_YE1JatlSARvI8s7TpYaobOuWDBm0PK-uHEN01rIPWl6HXdeAegu2sU9i6-BLVESLEO_vvOsrOsLv2d0z3EGTUREec_floUQQcpL-ZADH0XC_ApZMDClr_scUsowrXPX1QDC7TPORXEGVXeVfE2v-utlxpWdovX8CpilgJuAc5hbHYKvGcip3b6NP9LOx6OaOxpIBb3 SjdbFH0fxnW1-TpjUwfgjpvFCGDeIN65PROIsg3iD7qqQGZSX0F4YgczNb-TiOvw4lxqvgHDupKIr9UGsvnOrpvuHVmV9_Uh91ppvDC_f9U3q brhzM-rhFOgvz2LkQfmwWuATRzbcG7V-fMiGHxYcLy94hJ4m_u4Lt3wnOYaQVsKLTB-AaigLB5d46KaYeprBVRYO32482XFPwKEyyeILKv1ZX-f7x88S_BqHO7dgZN9GEv_Y58Q_3FUwtIzjJVCf1dTmVxa_ekX_ 23HbWkD0fmoXC89ALXWIhcuSZ=w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/p0gWiRGqhv3CHfUBLK702yRI0wJSg6GjQrzReCOhTf-a6UT3jlVK_wNvSFw5rF60Fhyj8R7HNWe_CiuGn97TPlrgjc6yy NC6epJcNbzquAUTIZzTXfQGTCf8QWvoqGdAx6PkFDhh4gpAAZT xjcsEoNO8YZOR_LdulfqHCwNFWM-pyj4lq5k8tAiEnWM1O3zk7T_SOaQKEOziAb9TH5gKaSADw7Uwi xRaug2EWxlz84QvkgSKAMD9pbd0KsAZ24PCWXemNzJd6SHnRnl HJ1DVSe3BIxNBSb_wKUPBQrny1_tMqIXLBDCBWWJooydpic7W9 6r9XwDJ8XcywWYjjQYuhoH8kkY921pIL3QA3I8XQeCWgJE756y l5p5sD_gsoH-7Mj-yOVwyK0wRgfUsEfamf5yL-os7VXE7x-wr4NBaKQgTwhEhWt8Ju4g9tASyc0cpE3SLDYzGuZ6q6nTffsUu dCNfOg-Bq0y3nk9inK1QXfU3YzbaIYa2Z6hCE1kfi-luERXd9dSfuay0WcPtrQNiMjp5ckfiCkUgqr6_YbYnHCcKq77V rSSfpQok258S7fKi-ardbMt88-8D6hjjMugQDLNNh6Usjmop=w1698-h955-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Intel Core2 Quad Q8400
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX 560 1GB / Radeon R7 250X 1GB
DirectX: Version 11
Storage: 5 GB available space
Additional Notes: Supported Gamepads: Microsoft Xbox 360 Games for Windows (Wired), Microsoft Xbox One Controller (Wired), Sony PS4 DualShock 4 controller (wired), Steam Controller


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=WKH-XGo-GEg


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 2.53Gb
http://4share.vn/f/4e7b7e7c787e7e7e/Layers.of.Fear.Inheritance-CODEX.iso.file