PDA

View Full Version : [HELP] giúp viết chương trình đơn giản bằng Ngôn Ngữ C/C++phuocanh421994
19-08-2016, 11:49 AM
Như tiêu đề, có Pro nào có thể giúp em viết một chương trình đơn giản về giải phương trình đại Số, siêu việt bằng Phương pháp Muller không ạ. Nó có khó cái là phải tìm được luôn cả nghiệm phức nữa. Ai giúp em với