PDA

View Full Version : Download game nhập vai phiêu lưu - Grim Dawn Cruciblewhitelion
22-08-2016, 12:15 PM
https://lh3.googleusercontent.com/ChE_9tVSxcF-r_hAhzyj9LeiJiNmE2I488jQw-pOL_gIzm6KJ7Iv-r1kTP2JPWiGcRIe3UFRXAdEM5USL-EKY2o7LJQq3CZPvYev0sNCQ1Dcj8KbQAhycfIkYK7RFBlMq9WS A7x-vUYXxpx26vH_nKMgozzsB8DhEe4guNbb5fi0vjeOxtChKyPghq ujMDsZbLNPvXO_LOu4QpueXUk9UXS1351NcUE4L_BitQsYseKr 6osgQJWt6ZS0eo1ROCRqcJI5Xia5FOajL68ycu7sJAnKKj-QBnSh0LusRuQu35EySTLX7kTha05GdKdLbDatEHuny--Dtmn_quAW7nrJHXp161jNExBDejId6RUXVNncM658cP0PEjFOO q_ajP7BFDIKk6CyT_hPTWR_6TxFAO7OEs8vPcG2JevttLCyUtF RoOfav80a4DGVH3PH0PiacVC8LH8U-ZRsTuNYSp7B0cDvREcX83sYjdEzz0MZVH--JOwYJIRS27kzXgeHn58GHVTeqlD_JiXL52OQqeMqR6AW8doWes LtwAn1h8YWOaec6gggw9PnPgtG8lwRTjL2WqrHmhu1T34rP79u xMxSWpkoOl_rzz5B=w464-h640-no


Game Information


Title: Grim Dawn - Crucible Mode DLC
Genre: Action, Adventure, Indie, RPG
Developer: Crate Entertainment
Publisher: Crate Entertainment
Release Date: 3 Aug, 2016


Khi nghe đến cái tên Grim Dawn, có lẽ không cần phải giàu trí tưởng tượng lắm mới mường tượng được rằng đây sẽ làm một tựa game lấy đề tài gì đó rất u ám, rất tăm tối. Quả thật như vậy, lần đầu tiên một tựa A-RPG với xu hướng “chặt chém” lại có thể chinh phục người chơi nhờ vào cốt truyện kỳ lạ, hấp dẫn và phi thường đến vi diệu.
Cốt truyện của Grim Dawn kể về một thế giới huyễn mộng, nơi mà loài người bị diệt vọng bởi chính sự cao ngạo xem thường tự nhiên của mình. Khi những vị pháp sư tài ba bị nhấn chìm trong cơn thèm khát tri thức ma thuật của mình, họ đã mở ra những cánh cổng không gian nối nhân giới với Aether – một thế giới quỷ quái đầy ma mị, và đồng thời cũng khép lại trang sử huy hoàng của nhân loại.
Những ác linh ngự trị từ Aether đã theo dòng chảy ma thuật hùng mạnh tại đây tràn vào thế giới loài người, và gieo rắc kinh hoàng chỉ bằng sự hiện diện của chúng. Không có một xác thân hữu hình, chúng phải ký sinh vào những vật chủ đang tồn tại quanh đó – hay nói khác đi là những con người u mê vì sự tham lam mà trở thành vật tế cho ác quỷ. Người sống điên loạn tàn sát lẫn nhau, còn người chết “sống lại” trong những hình hài ghê rợn, báo hiệu cho ngày tận thế đến gần.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/sURkOKq6Fs2uCaP_Rm1KFVXuWkYm_lF8GnH5lWUkpvS-pYvpVJ4ZZpmq43sVCACG1D8Gl1Nn5yUo9mR23QJUUZRhyZPZfM v0QdS7BonVyhwkfXDAoN5ARziEn1JPoN1-fAETJYAVHgEjpqPip-SoO1IXWw22g8lYc6lgR8NowEFirMImT_9zU8ax5HUmMSOY2JSM rZooZIQs5qGmWG4O2BJeK9gTpOmp3jj_kbG0N6yrCMdsFV5Qo7 UeUvI0kS5RPVB9z9Tx2AuHVK-y74BJba56nfRWuHspr1CRdhephyYG7wHvBDLgbrIafdhfjeWUk gflTuMjsMKKNDUl7zkVzKOLIvwcTVAbLVkh0lE2_x-c68GbW-UU7sqYExtOTceBow3bSlz1X2ctlrgYgfIUNjaIcBuGJGJVYRJ5 W-heJ2cj4xwqyMhSJGVUOPsB-C-1dHm2X4rZtYMyBrjL-C6glc3Fkg2-oGQuIRLll-lhdOGBqnnA8dWAO2ukN0qacNXF87kdzJMtsgoKfLkx6Q6NWRpz D8d-acBzj8LyEmMdlPkbEwKL-K88W5MGSznIo7AVKnoUtWh3JuCsc0T_r9Q8xskFhRrXolUi=w1 620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/kvw01_sh5yaahhODCzYm9Siztu_tzCFyLMwehmvhMk2a5UVSIa bjfoDIKfb4spkHqzUAhYl0Y5hcA6cH7IaCtrZlrfXCgE5Qm5Fd vudsxTNR5Ay0YpXj44AMyLz6ySlUyaK2NeA3q79kwlvj2D9Cd-LUxyCzn6WUsSY9c0A6WgFAqhbZ_rN6OccJHQrxMxjGGNIa-3JWZo9HsV2NLFgFvgRS6k8RqIt6eah1ZJgjH-y75AXEWwMUOjFp-J_szm_02_W1mplU-MTvraQsl_CcC0sZ3b8GqoHmeTkMQF3Bbd0TFm7JKF441XqWCDH ROHZHuZQy1nGPyw2p7Qj7t5_XYEbLd5OaJWfaFSBhMyeW5P0C_ wxzfhy3ngbwWuDyyZZHWUbjqvANwbge1D8ebEgkkayteQFX_w4 nTx-VdDkxa0MeQcV9Sa22gXwYenq_oLD5b3v6TuY__XthGQhEid-qEdzvjWqu5GzIW-XhwLmRfJJrIovJte7k8If5QxrasvD26825g8-eldWi_xi-tFza9SJgDffEC8YotkdSnAM-mUyAmlDhOGOEgMf1iMAXJcvJ9TsvOjZAzh2skwiEjHUXj7S5xT mc6SHO=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/yvOGWYlGnNVzDjeE39GzDmC8iUvL509_-fo6Mg4yPYIit6rZ550jj28T1nl1qtrIjXl3h5S2pQGPEOJaULR 5SlK7MKOV9Fg_NX2dZUMJSLqtJY9h92zf9I53PEfUifvq-4CnbrkyZjb-dCCmDtMR4hfy0zhDJbPDgIn-aYz1I0bTyOyS-nYdtimNl-BjSQqREbH6EVOSSvM9NRmXGe0scRulb1KZbPFF_Ha2Fvb12aj7 lFFFxCNpbTfAPrqjWM-JtijZIEQaqG4fhtS0KaSi-aqJzculHZEZT62QvUK5oHyLRNC9b5vXbGAdk8Wvnadj-W0DENe5_8ZhbumIku-aRCVPBUH1Fo9a3aWDg9SmQg97ZRP71BFvf8kK66xQX4AFXBvf5 Q4zAAjSe4UwB8Y2ttEIPIatdOpS1qPNUn4Uo_l1e8qhxA22GaY UVsvoBe_Ga1_NjXZC-pEwVcBuu9V0IBW10jjchrxkqDxk_VlzDqwkkWyE2_TLCOA2Y0g v0lA4QKyZi1bV9dP_hUe-12iBvJyt67qFERD2pCuK2PM4YHeyy6Aqj3lhqqD-L-SDhRGcyk8iHKXVxQ8jkMP_uhr_6H-34jHOjWlk=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/4cNg7cVyawuU5VaclCEww5GA2qn1orhap7L1fqqopw4sNklKr_ lDiID4P5OtA8ydR-9xBRHZj7Bs3KtmsVPzoScibKbeNSCZvVMFctabdDuVR51hoC2W jf9bMySChXGGNx93mQXGu06UmAdY74mAwaCP7x9abBH0UPwpQy EWUAHnaXO8Sap1vJdmsXEQlrTDAzVsAsS_Xkvax5ayZgYf80IL NGQnZ9q8yvbRcDAvVwJFoP_lbjKtt6SELJetzQ1FNdMfmaMAer eRlXgVkdH8IY1KLXk_d-Mx4KJl-X9ChsUgC9lmxn3OnuPIs3i_2eb07OTDvtYYyU0w1hfdFNKy6EZ J0jzVHEorrio8uLAUaF2m9oA-51-fRd6IrzzigN5Wdf_5gVYf10B6MkVKHh1EixFlCSRsRPSa459e_ kEPGingiZfpL6jR3IfTO7iLBTrHx_kCzEcHegCQcZRShG-X4cDDMO0d_hsSHcMnWzZX0g620GxDNV5E7fLoOpuFgd_idJKJp xGDGbIX0USvQ5Yz-TmSvDlTKrIqLUI3qod_hh6hE8KbU6j2sTcLb3_kFpjCyPYsnm5 lGR07PPv9WpeTfzejOl17DivK=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/bJ0YvMVHFdJDrXYokCI5KgngBlHaRzhw8wUrT-jCz0IggwJhLD0DE1hxXbM3ArCdbfKsAQHFGkTJDNLiOWEP1b7F xkm8C3AOVi6_BDTYJpQ8qSbsjPJsCm8zfjP8L9ZEqA5SHmK6V1 a34GEhER9ElDqgHXRyI4Sow4kHfP7C_KEHk8bSpTD9UGCfBueF 0kud4e2ULWZgawkXBuJaKY_7PwHddJH6uwhD3nucQf82aNVefy tJi9b5E0N0jhxWf0DFE0xrXrhhA7_3NIaHZ9IFECnUt8lBYhV5 4c-Rcy8fi_LKXPZUnakIlm1vSOSli23TDgVwK3el_TMyEzFDBytQZ _1twTKzWb4IDlLjwzeGXII6IJF0UIcMX-pFxfZOoAYKPYPM6mjx1Dy4yrEK2h4bSShrI6uWPNfgGvPqz9Sj TxHmXlLdOjCGGIXEH4B2oc6PtGmRG6OUU9ZKMHasae0qM3QMYO kSezuQemeY9Xn8MIlDnSGUG0S_scblCZ8XDtgwWBC-mho4wyusB_RVfwBOnQQGmqrPUu9SPI8zMIr9TPFe34Bo4tdOrL YwkIr6qUuFXJmemZSHZe05dsVFLm68xO-dQQ2nOdVp=w718-h404-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10
Processor: x86 compatible 2.3GHz or faster processor (Intel 2nd generation core i-series or equivalent)
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 512MB NVIDIA GeForce 6800 series or ATI Radeon X800 series or better
DirectX: Version 9.0c
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible 16-bit sound card
Additional Notes: 4GB of memory is required to host multiplayer games


RECOMMENDED:
OS: Windows 7 / Windows 10
Processor: x86 compatible 3.2GHz or faster processor (Intel 4th generation core i-series or better)
Memory: 6 GB RAM
Graphics: 1.5GB NVIDIA GeForce 500 series or ATI Radeon 6000 series or better
Network: Broadband Internet connection
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible 16-bit sound card
Additional Notes: 4GB of memory is recommended to host multiplayer games


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=MjslT5fVGoQ


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 3.69Gb
http://4share.vn/f/5366636563636763/Grim.Dawn.Crucible-CODEX.iso.file