PDA

View Full Version : Download game nhập vai - Conception II Children of the Seven Starswhitelion
23-08-2016, 11:41 AM
https://lh3.googleusercontent.com/KFdluIGmMkhGPriyBFwlMi7w-Fs5H23GawvQJDCkI8H1kDrgCk9YzsV9yqbc2-Xtufo1afWK5_CZYJi5AOYCCPKMr7mFCEOPwMinY2B2uPUTLMpZ WGPMuY0RK4p1BlScuMoXmotMqBYOwHJ2vicqmmhmCmH2a_PTA9 Kw0pCIHMcXFOPUepgsQpEAJ-zroD3o-uKqg7lX-oAf9xwV4a5DaFAK7z_RWGTuSLcswqn8km27X-ApEj1oTrf5HZKvjvOkooPfTVgwkoTmtXmiFA65jCVWXEsSHLg_ BoEoE19TYzOtpIEb1oNHq6IcvWKdob-5SKf4beYlTzhMmrev51yXmWifOLSsjwl8XNSSDS87wZ7-3UH9xknpuFTRwlZ61HH-mpZgo4Lsk47vCUY8MmvTvL6wixeUFtPLS8jXPOLtc2QgsEkQ97 rtWXm5M8HRPixOoFPbBk0oVtkEkCW4gMMpt9QMIrcRTJ4SULsP Nc55ks7D3VcrPLf5F4UfXtvN44bMIjjuyFQM3x0X4nouVXlbM5 ZkB-gr72Z7nGh8o-f1VVMOHVlRW5OdVEMKWDOx1dTf5TAD4WtvnAnrLWVR0FneI09y DAHKKyR7zJN0OwbgZcAg3-_IYQ=w464-h640-no


Game Information


Title: Conception II: Children of the Seven Stars
Genre: RPG
Developer: Spike Chunsoft Co., Ltd.
Publisher: Spike Chunsoft Co., Ltd.
Release Date: 16 Aug, 2016


Conception 2: Children of the Seven Stars gây ấn tượng ở những hình ảnh 2D rất chi tiết và sống động, kết hợp cùng màn hình độ nét cao của Vita cho cảm giác thật tuyệt.
Thêm vào đó là tông màu tổng thể của Conception 2: Children of the Seven Stars rực rỡ và tươi sáng, cũng tạo cho người chơi cảm giác “thích mắt”. Nhưng khi chuyển sang các trận đánh 3D thì sao? Conception 2: Children of the Seven Stars gặp vấn đề là hơi nhiều răng cưa. Đây là điểm đáng tiếc vì màn hình của Vita dĩ nhiên không to như console, có điều kiện để mang lại một trải nghiệm sắc nét.
Với một lối chơi khá… ngán ngẩm, Conception 2: Children of the Seven Stars cũng cố gắng đưa vào một số tùy chọn hữu ích để bù đắp. Chẳng hạn như tổ đội trong game khá đông, nhưng chỉ bằng một nút bấm, Conception 2: Children of the Seven Stars sẽ tự trang bị những món đồ tốt nhất có thể cho nhân vật.
Hay bạn có thể đặt chiến thuật cho mỗi đội, rồi chọn tự động chiến đấu thay vì ngồi bấm phím liên tục. Bên cạnh đó, các đoạn phim hay cắt cảnh cũng có thể được bỏ qua được nếu bạn không có hứng.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/OFSeIuLIrj2STCOpEfAhMz6Gu3Q_D6L_lVA98qYtdhaf10Jxtl QUYSJWRNBjd1L_AzhDBSbYownV0N3qVcwbOQcqRk6UJfgt0SZV yQyOtoEe4mZJRnHS9-HrGLWYh2vZoKBY3nXEDCJ1pkXvgYzr1ksrUC-6px9A8LWb2h1V9rSYC8JqjHELsoFDSrmdmdWS-NDoEprSuI_idv0ZwqlWu8lhhbM3b1JD6TUHVmDwxn7BpYUAm6w hmtiYmY8ZYJdpVnJwxOCmbHiRBs3BYsNlv1YDs8W0XkzAIb39n N4ElbgbsvVd6uXEZjvopSrj3yC6_PtzqkodBwk1z91J0rTlyD9 oxJdUwD6iyDPd-fa3YUJNnbxsbFhKcuo6WRvapyBG2LV-VncrWDZrO0tTjQJIP_p2w_zr-PzN3FtOZSmNUIR5O0tRDJcsUCB2hwZ1sWcBysHxnsQxLunbcpX vzLyyM9gjGJEIUPBGs12unUSAqgOU8BnlRWrZ9aQrtMh00PGJh ldu8tN9BRONt7GysHRBUSKcBjWTnC92zQmd5-dOnRU5p68Crx2ugTy_CBKVwvFII6d7epyhNd8esitj1pySSLcr tiANlUBePWySs4ws6HEAin56pQ=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/6Vki3jnEZ7a2nFPPV_lXwTnwUq9oIPs9JUw-ZOxdrntVtxfFYSpa0EKJ8LKEO7_UmPwbplY1bMD74b8VOF7Q_r hg0Gg6wOIsS-157UYeh0Du5r_6DSoOhgtqNRa52pSknUoOpjm_FgZ6WKTylOiG 3ji0bf8L53vl_rf5RYHE9Gpt_begtZTvaG6oPFyMoST4vE3ZQF SEzzoViweqMlxsvXx2tXevBJuEfS7vD1MrzpFVYGsCXgaNPmlc aKGU-o_InfL8WPElk_Dt3cQOaaj_35pB_hmpVGq2Jt4Z0oqz4SyNwB1 fCPYRVIHt7BlD1jEQK9uxhyfL-w_CAQtANy_VROzxkEwq3R_UuLsuQI9vDD8Cwz2m3xBHTcIfnSt lS6dV23aU9vOTZisYusW43AV-80zdD0QzM9oP55v0AD67L7dY3mWgGWzb7DTOdwKJGafkt9VY3s 4RYqf_LpO68INZMiRcK-nlko8ghFnHenUQSsypz7bPpNo5K9gkaNkKqOF3zj8RPyZzFhIh i7H6P80XFWFROldntHcRqaJhPzVjTkYBceLWbwFJsGPoa05goB T-01nW37q9_hFga2WOLJEKzzXvBdez1MIYaRbOrUl3Pr7A9FtEGg =w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/vKrNpcpsZnvYwhsWjMXiv8bpyxnTV-KSukOo5hZEpJqhPxeKcaQpORLd7skfldLIb_8xbtn7O-oIN0DmbXcN90DUvPVcsck60P0_XlnE2lviObKyECC2AFpPqdJX 56XzxxRM-hDLFccQ-jH5yoTfiq7wNCn3sk6sBGp9nzjILWLikamCme6-rkno-kSq05Da8UqDIBAYpY9PCTHhNzoaz5aydcf48uSCjsbVrumB6vB xq3HJLff9i6maWsYZHGLptkyDSmkQAZIIb3dvTqTIQnE4UwCyF yPioUNVn3BUfV0e2ztwvzEqU1n-YtX0kjSPGnCi-gO8a2muosPhUcgvCejSLO4fNdP1NtqlIFfIZt-hrYB6q0zrY9eeJA_1XMWMN-Uu-veArlyjmjy2z4xG4tlLQ5e1afe5uKNArXZUAUIOBBB8gVScdqh i3GYQ8SVQ0VG8wKT4bYDS21ORSO7OU4o91jAKcQpGVNO0vPc_-JCF1DRVIget4G9Zmu-wadqYmQZFvM8NV5_iTzS1eklrvIjTzTpMTa8DNnXSFzEm-cUGVQSrQq_WJJZEfctWfrG1MkqpcVYuy4yFmmgkxF35O_R47xY 39PgYuKH4zLy9NU9J-ppv5g=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/zKmkDD2LlfoNMc86R52pmzujVjMlF-BLRAhHELDVOuY-OVi0ePLlOqCPrFRHWvteYYNg9RUimPsBpkhOV6UXqs6Sip_au4 XCprUAvSU5KA8LVTDqLLbHlVx9yk-KO7tkFnJw5iIQnkrrQo6Jfy8FVYuqrsRAzT0rdmQrjjnY-tEBYw7sFIFAMNJI9ojtAfPDEtlcqvbwypEYINzbvDG29lx-hS3oza_r8BoePQG__B-_SihSADTOjIudGE-EuHmSUvRET8F3J1gT5hatKDaO1_mGgiO7w_hvSf35Y1e7cHldZ Nx1WNmywg5-81yTYDwfAmhAELGXBD9lHgQo5H8yS_rvAxg16J9ttXww-7WWDyrdZpKxF37VxPj4L96_j5DbCX63PoSt72bB5AI_Rhe0zcs k_fy9Bp5nFtwz8SkuRgl85iUEwnFkHYWauqpFadqjRW-zHs5Qk6oXpJhcLQXZZWu-X9XtWbnDHWFJc_LA4MFquDwA-HJuWZf3q-7fvIgy-j6iG2uLaI9kirERaU1qWUZGFVeeww2YTmVU3GNd2P2NeFFOoMy LIwkKZCtqvqale3TX-PY77f1DxnOqpCYOx5utrRkm-pE7qWtQhGUVJL-g76D5cw=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/QSGCeFs4fa6_5-FLgQ9GrbykVbBPEgGZTUjfr9IUK-P_a8KwtKGZOZH1udrV5DmFfnvxkVuOPjhvSV6tZgJuYDP7r8Z4 9xeWXReFttHgUlholPtdKbc7Nap8gtzznFvhSCU3vZY_t1JIc3 LByJLNpwonLJ1CQN-dq8jOC2_yvLTR15wfarSRa-XZyocuwbFNjCj2ZtxUS3KkUGjoefwLnTCJWuMacJDaJPrbUshL M5gcxl1tbECdrYBI7yopVi3UKWLRV6NrN8TAbajSrDgFnV-hMYeETwb0aX2y-CzRGYJ9fG6wEWN402VTqfSw0TaUexbWMdXkQKJ3HjgBDls5JjA ar77Sy162NIwik1N23N4e8GuOgKEY8cuX4qmbCDmHsNdUIvXpU 3bJ1lrVhalBICFErBHFwgdSUJea70vAghgFHlbJFNIXIjtU-kszUTcnWvIezZWfB3ErWlaOe2W3focUyYA3ohP6U9BC25fFhb1 MeCkwDEnUO3HUAN3Av_YDXyUuUa8jDctUn9eXdfYr67ATr6o_U Y_59oNdTCIIVqvZl_HZdlBTKWD74KTrAoEai_CCjaCPRpf9Pw_ LB3FnOUvV7451RTrMYkMbQT_hwrjDAKsFcQ=w391-h220-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7
Processor: Intel Core i3-530 CPU 2.93 GHz or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX650 1GB or AMD HD 7700 1GB(DirectX 11 graphic card required)
DirectX: Version 11
Storage: 8 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card


RECOMMENDED:
OS: Windows 7
Processor: Intel Core i5-3570K CPU 3.40GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GeForce GTX650 1GB or AMD HD 7700 1GB(DirectX 11 graphic card required)
DirectX: Version 11
Storage: 8 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible sound card


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=__zOa1K9xnM


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 2.3Gb
http://4share.vn/f/5762676164666663/Conception.II.Children.of.the.Seven.Stars-CODEX.iso.file