PDA

View Full Version : Download game hành động - Assault Suit Leynoswhitelion
31-08-2016, 02:56 PM
https://lh3.googleusercontent.com/dQcsRMqI4NP2DTRjBhPN2GKKAJtgQlEjoJsKdwsr9VTrjNZcqJ EdYRef9YwBs601EyELeKZnMQZ4UGBcp8E2nuyprsRSgtftqBxt TyEMiFgJpveYPOCYe8qDH95KShmdTziY2jZWiAsWqO-hilzE6Nn8lzBI-sNznRRxwq6DGMv3buQSDQc14b41O_9mmt7HzgvX4T5rtVCNmYV 2twT4YaHhZJ7D63tlQLVtSBGAF8pBBbg94__loGD93k2tbwjUY JPw6w-D5dFVbUvlaelyYLmX8GnPhExOxn9ggKQzAKDWVnikuf-6znKEN3CIjCBuhu9NqLXiMd-ch1tGdqRBIyQe2MNnBOHXxB81ZndpFUtKZYaFtW37PmSo5V7bu KseQoSlrQzbbjK3qTfZmof_Q1jm2GUcY_1zvoAeKDOOVuzujm5 smMFlR9IGjRdibmecu3Qbyp5qc3ioXiCJcsp9STQ_HxvCALAw0 sWmFT3PT1_eNeQ42Imgrs_VzVbRfWurXrpUxbFs2aQkBqhNZMs 4fW2sJ7mB5HWNtwmaqqi-0CH8StptfK45P-9DTQ1nxjoZfQEwv4UGvUJTjwfX2vNt6-0e31OulRIBC0pZxB5-aQPhJtb9aw=w464-h640-no


Game Information


Title: Assault Suit Leynos
Genre: Action
Developer: Dracue Software
Publisher: Rising Star Games
Release Date: 30 Aug, 2016


Assault Suit Leynos đưa bạn vào bối cảnh trong tương lai, khi mà Trái Đất đã bị thiệt hại nặng nề sau cuộc chiến tranh thế giới thứ tư, các quốc gia trên thế giới đã kí cam kết ngừng bắn để tập trung tái lập lại hành tinh này.
Tuy nhiên, không lâu sau đó thì loài người phải đối phó với một loại kẻ thù mới, một loài sinh vật ngoài không gian kì bí đang manh nha xóa sổ hành tinh này, không ai có thể ngăn cản được chúng ngoài một thứ duy nhất, những cỗ máy Assault Suit hầm hố. Ban sẽ tự tay điểu khiển những cỗ máy này, thổi bay kẻ thù bằng các khẩu súng máy nặng nề cho đến những tia laser mạnh mẽ.
Bên cạnh đó, Rising Star Games cũng cho biết rằng Assault Suit Leynos vẫn sẽ giữ lại những yếu tố đã làm cho dòng game này nổi tiếng vào năm xưa, đó là những trường đoạn hành động nhanh, mạnh đi cùng với những trận đấu trùm hấp dẫn, cùng những cải tiến về hình ảnh cho hợp thời.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/WY3y5L-3QO00WxLTInVCOiTXJmFxZ9OTyT1s952EhcgeuG5Ca6YVP34V5 2O7Q7AoJGkdEpQGq1CuRfa1PCKjujmIrFpkyb2Mkh7S9GEd7M4 bcwd-jug0t0CD5pvCOoC5RkAuelULuovgbU0dG4JJxtsrEuAnI1PbuH KFMM5iC-8MW95xfD7DUO3KjmJAwLB0GR7mC6JBsN_8cE4-tLzdNBW32c_pWI9OzcBpXBSPfyXZcbKEQffE0JEehs7NGk9N6B 7Y5-SADa4jYFLoIFgtyhzdocCc14drVOV2IKxmmLt-3HcMJtN8ZdxZ0ff_hmURItaGJ56ma-bLyRWyEXj3D2cm6G5CEDIh0l5J_5L9XUwByDeuzsUzmg2GoioG kPgoFj1AGcOTIAgDPZs16DJVS5OaLncKxjEJIaAwNJ9RNoQUZn saQfCWAST9RF3kJHyL2rLzg-2hUf6A-ZCMt4tHvWyrGBgoOaYV_Dlf55PqlZfFGepkuTack9FGUXrxEA9 hqOKp0yz_bDUe9r-KHJVdd6lz0HZVtg9rxcTAzLI2rK9BRqP2CbT1HqAhf1Xx4lMsL mSVu2aQjzherX2tPljrg7MtvFShD-gp8Fs3Mbgpi3bbwvCnZQ=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/QxHZ3qWUiqrQXjmYnU0BAcuWbgiiec2o4LatfYqdfWDXMFyQ1F JQbFesWUZB8pGPfVgbLSJAyxyWYWNcYqRGsFjubWJN0hBA-WGSxwKUAFmTSpPjLiDd_Tp7m5N1B_MCoY9aWxfSmpwzVI9u2EI Ha0RHw4hMtU3DfIyldQR-__qc28qs0KrVrFTdZRNmGOMEAStt041MEJwfdBbbZtEfYCXpb7 Uk7UeGCkGxpkkjzuJnyAGjHeUS7_rXPtVwXap_Dl8QaDU0mnNh XD0hvzcTJif3OcbyDYEfElX4MEucS32WZpb0p3oGVdTc6Tj7zG crgmZVaOjg3aDAYPgVAXlGKRqACTabutLcQMOdKRigaaVcs3ks IaiHH3tfYDcIXwfwr7l9zEX4jLysPPrsjIc_v0VsCZdmZuuaNb sKzMY1F--yld9LCJL_sIw4P8OsZQvxT9nLopE9ZGVgiVi-BICS0ntRnG5VOePzJqyw-MdjSCKganLrbnq9XCE74B0TQPL9GR9tqfWIAF2k0UZjQTfWjHn aiP_K_BeO-N5pCShs1mORRMPv-P0LzBxRZajbbj1UcJdF1wY9edYMkQ9xoDPj9yp1_dXMDFVUs8P fU5fLpbBQ5FyXsA=w1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/8AuIvctTEMCkF5MVsYnzr33uUtK_dwCwlIdjmPAOtalRpJbJ8c JbQPKZxFNPwiDdZdYYy6kuXPNZQ561gwHYOGch4M5R1pgXd2W8 w8mhYDQ3jvBppvMKpCLuiKxJvgWNnjdJI2mYIwCYm23UyfcGUV DsGrpZyY4Y0aJx-B8UvktEbobg970tpq2ClhVgLDSfEfBRd9s2BjWn0lmC3feccVg rnbFTbUuay_SDksq015UjcSwpv7yClVawiWJH1zG5Ph7C2BaSl MrwjCfI29fUEt8SvZBiUFpjsblAEYU7_7ZTGzxLz0asa0JMbme I-uyvgj-y_nCySW_EncgxHICYJ0_NnmikqiZmJ3b2q6CVRNt1kf8gMUlE4 Gk7blDJs_kO3XJQv9MX7W1ojNZWM-nwzfzhip0NLffArWkdDgOsUvpS6HnI8B3P_67aJz6ihRaMcx1F MVwcbu0zB31qeTYKiWt5DXYXuNh3vWDmOOe4N0bbIUqktSGGIQ WTPaY4Ognxj07TA55CVXtMk8x-vHTR58LmrxsK8A7LxbWf_HtTg2utfb0FXZ1f2ytGOfFy9EDoyd uMb_6N3i_pTubMPrIKEJAxlQYt_g2ep31rf5osTV_B8LHRsA=w 1280-h720-no


https://lh3.googleusercontent.com/YYKqhG79Iu695uH0rqE1atiTIkOzWxqSUgRI4ACVq3MW1K5HNm OMgALbq4znp8RrkDPhMVwZgXvdVIT8rno8lS064PVAjSAbniX4 XUeDgpLrTCfaSjJLefBNRNSZUtedm4wkq6RWr6tl0tE2tP2aSn oLM1bAaLo4NVNjN7ajO3xN7IuswJFhdqjZxR349lXZ4C4FDIdz Au0OfUPzMs7itXueHqhPpqoNKwD-eh4LGHii-uVGo6bi2C9qxLTGKVhnIUddNWfDtBijROgv-6cWOZTOHQ5xWroXDDlsNO0C2UEzdmjFWvwh67cldw3MxFyprOm 0wd23iyWRLX8QMO51Q1GSLun8rY0W3d8iLFtECeQc-H9uLoVBsvH-eqUqNuNl8Q83Hz6FU3XtkIMPkiEPa54tBLp8-0pUnxJWcJHUt2Gecv84ShcDYKfH4UCIZbcnfJIg2DtrvIKY8z-8u_-sx2CuBhmH17MN-x0abop0zfS5ybopxuJBx8q-mJW_xwoXg3EjRr5_gYKuCZ9sr7NDHy5qerxcr2FAmJgZI44iKq 6R93BXe3DMgZ0C63rGmRAluxQDXOUkFAcHRj9tJmqiI-L1EzRnmLNKrg2LvY8n0RTuIz6c9Q=w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/4jg_tX1B_ZP-GrpHkGdod-bt3noUKQJftMiRlNKeVrDplIkNiSmlMXKq0S79tM7M5E1fRv6X SVMpZTASArZNINtlpXdgu5QHAUWakFFm86Lo_Z9ptxgVWTrf7w XG2RfbmUfTenDOzj1YmwzwzX9pAdVTCAximZY6iBq4xkgyRN_U KEvIQNpWnj3QBes9nmIf3t6wLUEPCpsXNnJlLHQOOdb2aP5shT DeT4XLwXk7eSW_seu9AFksgywAn-sjGep81AU7tnDYUdZ1m9SsUMg25I4TGYp3axRuSY6rLSFqYtOg e5YOQzbJHbkk18fSf3prYU2El1g7ih3KylIL8NKAd3oRX3usSG cYIRLupdkHpxF7qFbam7ujFnH8qr17KGxk7BCLzypCll7i5mO7 ZUKS1cGWSHMGKCPKZFVEz1T0yogFYXkd4gWhcRfn-5EX219sutMqkzi4kLwTCwQ2Y2tRLgnvtNwmHNag6cm4QGL7gZ2 t1kPNvR-Y8SjBbpR6hdAbJBKRtHxo594KTglIt0HOZM8wleiTzT0cTCSpJ GtjSSyn72BhocJnqsT-rpIPMMoXqS7fJSHuQGZ1HOIRxeeqo-Z5OCCRDBBTmhqiTFdHM223_Vls3w=w1280-h720-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 (64bit)
Processor: Intel Core i5
Memory: 6 GB RAM
Graphics: GeForce 8xxx Series / Radeon HD 2xxx/HD 3xxx
DirectX: Version 9.0c
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible soundcard
Additional Notes: Controllers supported, but must be activated in Options > Config > Controls menu on first boot (game will remember settings every time after that)


RECOMMENDED:
OS: Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 / 10 (64bit)
Processor: Intel Core i7
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GeForce 200 Series / Radeon HD 5xxx
DirectX: Version 9.0c
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX 9.0c compatible soundcard
Additional Notes: Controllers supported, but must be activated in Options > Config > Controls menu on first boot (game will remember settings every time after that)


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=Ctn4h-UEUf4


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 3.25Gb
http://4share.vn/f/2613161e17121414/Assault.Suit.Leynos-CODEX.iso.file