PDA

View Full Version : Download game hành động - One Piece Burning Bloodwhitelion
04-09-2016, 09:14 PM
https://lh3.googleusercontent.com/zyPIfYspVV_6JFVxFpou8NePpxL7l6jIxC03MCWXs6fUTQYFLV x9WmEIHS1rrkFRMYqIyIxWJhRskpeqqa28lp6i1h2X_AmicNom PzzhezsX0mTZutn92pAdQKr3610asTah0BoqDUiqdY3W3rQj_5 WZPD9H-vSh1OauhHXEOKUg94mILB6gvqUkZx5uwDCvk-sF3_g5-RKbxtM8vckJ0ixG0_lHZmJvVv3kDGqFdH7PoxTvl448ldq-0XpScKr0jxm0gZv-90zz70AVz-vyOlKrhFEdUKCNlpCZaxUPl97F-2lEzLAKVWgq8jk00YE_pShdMlNKmpT5MdbsIaUhZBfRuAnk5A9 y9-5p2Edm_RXsFdKNLkeb7Dps6vmY-Ku1zz-6y5OVEZZvZeuY5A6HHddvcZydz3Kq-8cyNIpojFBFOPlonOJGcjKKJgOuQk9VeD1jnUv71wfaucHMajG hMG48QEngohcO2DKMW0Hfoyyuf3XGUqtVEh0eoKVmDcVpRlmqc UH9rHJm-elFPpa3Ki4Ov-QCF1dj0MxT0sS-u96J3dItqSfy1foME3GIkId_bySz5dnqBQDfJix6T8Pv-wBCkxf-9sEYLGHuAYaqs7wsLbzS8g=w464-h640-no


Game Information


Title: One Piece Burning Blood
Genre: Action
Developer: Spike Chunsoft Co., Ltd.
Publisher: BANDAI NAMCO Entertainment
Release Date: 1 Sep, 2016


One Piece: Burning Blood sẽ tiếp tục đưa người chơi đến với cuộc phiêu lưu trở thành tên hải tặc khét tiếng nhất thế giới của Monkey D. Luffy, góp mặt cùng phiên bản lần này còn có thêm “Hỏa Quyền” Ace và Sabo, tên mặt thẹo Crocodile, Ener thần thánh hay “kẻ ăn thịt người” Batorlomeo và cả Smoker… tất cả đều sẽ xuất hiện trong One Piece: Burning Blood.
Khác với phiên bản trước đây, hệ thống chiến đấu trong One Piece: Burning Blood sẽ được nâng cấp đáng kể không chỉ ở kỹ năng chiến đấu, mà nhà phát triển còn nâng tầm tính chiến thuật của game lên một bậc. Người chơi có thể tạo lập một tổ đội với 3 nhân vật, cùng nhau phối hợp và chiến đấu ăn nhịp với nhau.
Một số nhân vật còn có khả năng sử dụng trái cây ác quỷ Logia Moves – loại trái cây tăng tốc độ di chuyển như tia chớp. Mặt khác, đối thủ của người chơi cũng có thể sử dụng trái cây ma thuật này để trở thành kẻ cản đường khó nhằn, tác dụng của Logia Moves sẽ chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng lại có khả năng “kháng” đòn vật lý mạnh mẽ.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/olB1A5BScOvwBhZ38O8J_F_DB47D2JkxprDv1ur2nUBjL4L4u0 JosjBLelGNhLKSLVKugN8fM5LpYNCuBbAXAW3IsfwQtfMx-kWmyiD-VoV77RHzxdeY-UZq46a0O1Qa9wM_vywA3IBA8nYXBXErH3Pb_pUN-6rRYwkmDN-QnHGUI926u3HJ-fM7FnG-QKLInQf_w3pfhUZHv059kiWNKe4qW1XyUa9C20NvC-UI15g34LlO8rH04wy2Sx__SSbkjid8ZQ5LC8R3ZypUbRo4UTLx r6uTa3GNsjts3ZACA46pPHtPsfcjYVRfUkl-GX8liznrbbDuD6NNXupIzKwXLmvFjLPX4Jr_F8TzE07XusT2td iuYM7wpqybaM2deetHK4MvfHpAI9sXAeA_fSE2UnPhcatYsbdM 9LWjOKP803w5ZjtjeomYlx6TPRJ85Ry4L6TJvjOciLcsqFa0DU Mqt4gXAHdKCk9NsDPipqsG8TJU0YT0Te5IjLDO2bWopeIZcThG QcoA2-E2oKIjeAqbfDws2FbbZc0bm8CgFCkuv_20TXfqLW_pEOYKNFgb e6_M8Y1Yna1JQeT7DGy_lockD2EUl5bxHTCoaJ1SJDUO3RAQsQ Nw7A=w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/4nV4d3ESSGWkdfQe2iJCUwnPy74-Uus8N_eR1gNmStodhSYwK2dRm7bTxxG2mmfX0pMWbaRhN8Xl0k iGWhOQ9OvT6-d6J50hbjiNXJ4uPD256RuzVpwNYVW9LXWCRN_Mtp7IZVhKSGG2 cEwOefKcINGx_lJCb_Nwqtu2-o8yEYq1lLPA5WadBjeLS5txoZI6pkiFOwtFn1MQ8PbwTTxGnKT aX0Gr-Xe3_sOfm-r463UstVUlIGszqvaRPyW9z5TwvHEMe7FE3nyw6j_lXUC_EwXp L_l-wXscdXPICCcHc4qqNFfDPhTg0sdqqnCPRtGJHEKqssWQwH5QxP naSWtb3HWTG1PRx7p8ghP8SjLRoQplqLNfKGhbCwKEjlpAV7-Z97UaOir3DYHm99BTJdcmMJalFMOkxQqOyNfHatnTJOanipOO7 7aRUayo5fSyaqwlPNt0td0tj6Sf7W1q0eH1LIrq7jOThDmtKVu xosfVUfo9h2-DMIA82GbkXNW27cH0gGazSbj0Vwm1lF-tCfle9k_OeDETwmvd9Q4al0IrtfPsmE9KTgg_Dsu33lauiBXZD ZWuL4DaiFLZPTU9jtD3XojsKrCY6zbSEg85LbewvTxPAxTrvw= w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/9_SkXYNo0DApr0Sx66w0xkkdeC4GLu79p0YgP2tC8pATX8FpfR CeRp9kvf-XfCte-tnlpRSeYouCxnttxeoe25y3u48AJc0ilNB8PDw5spmn-QssQyaa1TyhwZHjX0k85X-anPbIZZpXXszWR1DpdC54U8XwQNUMngbezJ7xsXANH7m-h4pQKG90GYcM0MlBw-6BsOfdecFfLQ6QatMupzX2GYf6MsZ8jnIKrQ7zgJ8BTPQVm5H1 X9yjl--7ZBsRo9zjZe54OkhF80KsWZncAtHrhOfQkUbnK03zvS_QP9CO1 cyZSzdR9H0Bw-cX0unPrS2sYf5OdWgIUrUH1dHa28MVEbSYEJDFAblNbmTMXytk bA5BjF0MPTJuQVgSDjFWxO5jYW0iHXRkfBBqD7BYKwHVvyZQ5j iQmlhR_Pz1h8VUB3qUU3C85abj-w3dYwIDDRrQrv_7BDtIPeAnwKcjTgPSXIRrLjnjAVjTMOcaZxA 7mFVH2fByEjB4ZukvajXpKXLvk8Rzpc4Bmq7upde5RFlo0Rp6n o1pYhWkYmYeHRE54ZOftKZ7tHeNwHyIn1SBrFedBSooE85ziDx 7-cKK6SCLeFe9fwh-kfsHFVoqu-50Bk6sTQ=w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/BfAJPkOR8jeoEtLb9J-iTfabU0XE7z4NQeNpumwciFGvI6_NBkdqPQ_AQsNokuhBMUQiL 9rewfX2oorWACqUVUzwY8DovQckX5Ui3FxKRWAJQ_rCbtsWcxu fraJeiySkl-fHEWdrFPnRzq0cd0bC4OjNl-OM92gGo9S5xu5nedr2-AD1UwDkfXmwfq9tkhDkWgwGEl711hDXTStZqr7bPIGrNSrx_z8 d7gsw3JNAjwoW0GJmAtGz27cvHihqXDfv7gtDMHZaS1aRPcGFY W00ELB-FJKuZqHuIjdDkRagdlQWlFHPxcq__AojFaqBcPXtT7vCrEiQnu eRoYsnzKAHoAR89Y5UNZB-llQ_AayTs-frcJFDLTTfArDt0_kK-EcHngJdYxm5uz4t5tjP5nDgAxOdx6yy0wBSMevkrFXBEfP0UFq 6R1S9cjoUmAG9FIIQUmNRTT_OkaS4-pXAxnrIsVyDOou1ghGh04cGJ0mrcgvhWISX16RaGn_hV_7vdtz tR5Gg_Cj4arQIp-ZzdeimMgkw15gunwQzRquQRAs_vspN0tCztDmY4UqdIxOzPJJW otgxpDYnbaWzFcjbK80Q4jxxMqRTR-rk7rLbOVrtG9UsaXRMuQ=w1698-h955-no


https://lh3.googleusercontent.com/j1PyyuRiqrOZb0NjJcIL6DEj8INxgH7oeIlP2P-dPF-bm-h7gP1JX2YxUNWaRk36Ab95I93Wm3gCHC4mp4I1iyYdk9j3g-cyXJVWmftQylaW3cdxGv3NQm8Tr0XEENAlICyvKeuY_yQ7hM98 Re38KmPeI6dDXsfFDIy0QluflbQnLv4ryc55VfQ-P-Q_dWaoS8Z-RGGMBb9rw_EZRNs5oNYWxils2REh6M1J4JrWgapt_L0Bj0qNFc hJ0q9PQvO7uNYjjHWXqmIuLUg5ZuLkAvBjbfdW4ugGnamCR8Bf GaZmpdaAleRoD5dInRKt74wt39s6ph2s4TIRHVXr6ZIV8ZjDmr FW_dSB8YQsOiCMmYtlp7j1ivjattaHlDmSBFKed2CCMrcjy8gO Ims2VgqVyrZAdKJYWTWa-VKh-HzAEYetJxGKUr6cvMJBvzVeGk4LccN0zu6U6XxklKjw7j9DrL9 lIQyJ63tilFkwqajYk7ZQNwcKaIOxXihnbN4QDhQJ8FVnkjtfM 4ZTZNk5-WiAOQ-Xbd_fNIwG5Mn_TbmSGP99zAi0QEfh4JmwUJS6sbmWHjfW_Pc5n uuEPzMsaEWDP9HFi3z742rPGzlAWC5sBvFw4-fP2g=w718-h404-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7 64-bit
Processor: Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA@ GeForce@ GTX 460 or better
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 15 GB available space
Sound Card: DirectX compatible soundcard or onboard chipset


RECOMMENDED:
OS: Windows 7 64-bit
Processor: Intel Core i5-4690K @3.50GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA@ GeForce@ GTX 960
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 20 GB available space
Sound Card: DirectX compatible soundcard or onboard chipset


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=hHaPtIC2va4


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 9.44Gb
http://4share.vn/f/5e6b6e66676c6b6e/One Piece Burning Blood-CODEX.iso.file