PDA

View Full Version : Download game phiêu lưu - Livelockwhitelion
05-09-2016, 12:27 AM
https://lh3.googleusercontent.com/tOzvxIUBZu9MVcw_-sI46nlZ3sQtVepKcUb0NXXpcdsCMQJuI3XLMzObqimuwzbXbPa mKhB00ZN8u4bheHu4k6VJ8lzWC6UyvL29v_7fU0q31sL2Y4uBV ngvvmfvGYa6DrS1J0W1oYfA6Gl7n7WOnxoz_ppdfOWL2Isx5rV yclFE5HM7WsRdDdUzWcd2q8KE2OdOln9OB5uQS56h9DREDzJaq apj76-ezhAk-ahdad_1V92nTsruTam7Xm5mgWhUEXlXbuWYSqf2kYIOKvxMJIg taBXhp_52-1fZNSyWTjyiMFsn0KBihgO6zcNWexuHO3imN7QQySJD8XMDRSR hw2TijPMZnyy9HFTXxVlG8dGzvPRgQuGXbLzyNZpJoNzdOM155 FhYK4UeXqH_tgtbL3Su7BTxQ6PWzjubliApXWi6b2lyom50k2R fr8fSOiF7Rb38EbMQiZkC58H7sjOzz_-IYDQSUM4MmzC6RsPwHaUWmW8nFDn8YV-jYlz8BM-tiMbh6TH_RLnjgAVxi0oFcyrgV7g_rK8dlMrBkouuhq1Ne0ACj yN1tk9tcEeVzPBMC__-GvbfLVTWTHxVGZkvEYyhYPC5jrWYomLEOo5FGtZATt7YxQ=w16 00-h900-no


Game Information


Title: Livelock
Genre: Action, Adventure, Indie
Developer: Tuque Games
Publisher: Perfect World Entertainment
Release Date: 30 Aug, 2016


Livelock sẽ đưa người chơi đến với thế kỷ 22, nơi robot đã trỗi dậy trở thành một thế lực đe dọa tới sự tồn vong của nhân loại. Người chơi sẽ tham gia vào game dưới ngọn cờ của Capital Intellect, nơi chuyên "tải" ký ức của con người vào trong những cỗ máy, biến chúng thành những con robot có nhân tính, tiêu diệt những robot của Clusters, qua đó bảo vệ cho sự tồn vong của loài người.
Về mặt gameplay, Livelock có góc nhìn từ trên xuống, tạo cảm giác tương tự như một game nhập vai phong cách Diablo, song lại là game bắn súng với nhịp độ hành động cao. Từ đó, đem lại cảm giác hết sức mới mẻ lạ lẫm cho người chơi bởi sự độc đáo trong phong cách điều khiển nhân vật của mình.
Game thủ sẽ phải chiến đấu với cả bầy lũ quái vật đến từ khắp mọi nơi, và việc phối hợp tốt với đồng đội sẽ khiến cho việc trải nghiệm Livelock trở nên dễ dàng cũng như thú vị hơn rất nhiều so với cố sức làm một mình.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/hma6JXh-cQQpuk2wJFhGYvqW8CjbPMioSFynSvPfufKwEvft7S5AS_7MyT 3Yw8eV25CEX-KUsltXNtZ39_6YaVe1I8CC9T9U4K9f1aQjaShGK0PQPrTuG_6t zA4ktYbwVhaOGT7pBkDbj8VflSxsTRGyWJSZGdM0kmLBWGn6It yCfxSIbRYYG2FF3NK7QrefzbWVrQrPfwM4fHUpoXoXFvpW43DX 5_6I6UbzIy1ExXRiWIbQ7wjaZeWq4avraqr4sIOBbKq9ffr6_g xTV7v_O5Gz1Hpc-yvd6W3MRVdXMzztShWfFtuVEKq7NpZfVXiggsI0AHjbA4Zy6s1 LkhhdvRjcILOU6J7zazjTjlTO3t6te2YMBkqhk-8Y7rmxpRfFX_q9EM0759nwmlmOunXjMTDBeSoZEZim6cWlYJjI faj5voopUfiRPef4_7vQTxp19FJ_oW7zAS0tnIFNKftxyAeZMp __w56S7YVbSEblAfT5d_74MY9A2qhNKB181yuolV13uev-w5E54_oRmmbotBIaIjzoJk6BW1zZ8aiT06Wgpypl9dJL7kHb-jvITDcPRrTnlCIrwy8YqC258NX-zgkGHeOLICsSe4eQC_dKECrp1iQBiQ=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/6ahXsTbP8Boi6_UYX-S0m7AcNHiMrl07FVMpoOkzCI5QD7ggUedEdq0j6AYOb2dWzGiP LnKrxJd3nXbBWtmgOqG37sQoxD0Uy9dVJXaoyzOKDEr_dU0Z3E D1iI8KJwJsqIRVfsX5G1XIlwv_518R3aTUCOcBL5ag-ZLlfGzJv1l3G8VmsnFY8GyhI-CchWCYkDw6J-o9JOJzVmkh4nQercYKCi2-ijUgyJjMsIPKq8-vJAVKYYWCtBwR7aYYXEOx1A1yXeRFsHyqCh_2K_t8ZYIfm_srQ d-cK0iyo5r3pKuUuCrCjYW5TRjp76oH9ghGZBq53OJUe9D_2K_Vn CR3kllintBbKb1e51xcCnMh8HcooBYMCt1sdK_bVdDGRAPlPAq KPLoZPvqqbKkQVoCrjzeOkd0ICYioRDNbRk53ktI8oFK0XKOoH oF0CAu0-C2zMe--g68fHz9lcanxn10-mLuaAnlZHC9juMLETTPWGuggh2myY-a3qAEVbuD5VXnYkalKst4P9gbZOiWbgMBJ8gKItudKWbkh98je xgShsUrNTdY5F3OF6AjheDwCk-gmHys_UUBNiotDiTEP5EcTg5f9FpLErqNg1gl5sgVuy0-_-f2Uqg=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/RN-umdxZOAjQtylOGz6eMS_GXXYZO7lhnL8aFIClI6ZzIiK3A7U9B USzWrWWpMWkkwkw4247E3tAvIWJHJyuw_a8-cHOx4mLpgxcMYHsoDeHxAx7zYv6nT4QBYy4FvmtR5JRrEz2rU7 e6Iy0Fn4L7KwBOEK_7UYthtj-JpAn_c6TmPLsIOxR3jLwP3hmQx2Pd74ZTsxVXOrye3XnK8Uf6_ 0L3_l8a_bYEJL1amZrF4kkkfyN832LiA3C9GIg34yNzYWkiwCp Q6c67R10Op6SOI89gy_Ud_1XfEU3vYN1meCXzQ3xhOsLGC0frm sMVJFkQnKqYTAii1-cbyq7sW3lh0fmI_NWgJcnVjqSBdDwEE9s_eVgZM5AziycUQPDE Q5aZc1FY45jUSdUGe0WGOX1M1jeySIpZNuHx0ZX9M5k-4Oq2yzZYpvVZF0IDOkCW7D0w00kuBYgrj9yarSQ7JC7vQKTXmU amNs4xs6XwYT3pSzuXLhyi0nyx9lmoE5Aar4Zglj0Ks5oiih7h kgUI1qFypqkxrnJCUAPHcU0iFKdmtRelEAyczRVokANDWYiy-t-qHfSdqF-0fmBkTA95Arf8C7k3dcwd6hvk1Rdk2YF4IAOkkclkA=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/tQAI7BYxhgtuzPTwneVy4BJEWgCX2cSn0sW3QtfISbkcLp7N8l VMLCJvsmzSYFSk8w99C5c0R5BIkgm6ER2VdvBE0DjUf1AqhSjC Gl1QgpQgLEEYAVxqSAN05dggnhvHcWX-bUaNK7jqU4OnVPuvZl70CGyxsvaJ5xDkJOoO74haYOEFEjc5q2 Ca106i1pA_wjT-i9HhP0qhiOhuY0rIZcdQ4djIA2ok1JYUcGNrxZ8vDdX1hCbs77 M-aGTlXUYA1B2HERT-BpjJ5l5ccqoZsrMYHnqCnmtcDfCiZABfEnGDGEhhiHp_HQX5_J tn_Q9wODd8_xlaVrg4kivh6-PnJkyyv6yLROoY3Yc4IKlI7ZoKfOJv3cUtXnr4g_lHoSydhAQe 381Xens4b3MNDiVEW4yumHppjDpsk4liqZ7nE2WHAuw5TfMHbw HspUxrigNZFwnNzxQZk13IWKHzTdH42VULgE42j9vaTfZuQCZp Yindm5CjJrfRhRKdthyrGGQwkerg5wwGthj7g_q-oXouju1HJx5N-a8vxkiZX7plcPGZu_t48Y5qqqTNhvvi7T3DqPLkLlZreEtrm2f qlhGCXXYuLlEbqgehd-riCbRhm_K_V9L-VQ=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/32h3SPoMMHWNNwSuhlnjtOEjjb7qV7G_BAk4wWcBFf3Fx5yM6v r2u8VU5AFNLea1NHiLSlGYk1bh252T3xvxo9wa919bakX4tsFX 5B-4IW9L-IiOIDtS5DQAnb-pIerFcD1734ksnHRldcV1hgw1FCcx_5VodzaeDljnZ-sZG1HSHgF02cT7IxCAKvSoHSq02-XYn5QySn8nRx1s7dMi7Dy515a1F6QGfYalbDheXEdxEJPdAVg1 Sjd2bdjNPH2qprdk_Fb5xySr5xd6OPDaBNQ41HaboPYTnvXl4f l8iovtrOrfhPE9fJoRiUUun__7xoSgXoQQI1pf6txJW4bmHpA1 xwYafJlVBu4xaAAs5iSWF-4EhjmGvPnxRE08dEHAUo64mJh_UOlIjT7sBZ_7ypIrqPqDBeTS JFN_bx-Ddck_JSpBZ9sN0mPY4A0ednJDMIo95aA5HmiV7s-abY9UhHFyK7QyZdApe-kMlrneZJcbEifH3ZVTp6VmXXiVknE-GDfHHSxiz1B1yCvoxi7OOTnRMJRV_YSyVOXetFsoXvmyu01Wmr 4c3lQIVXjPK1r0YAo4AVTTRe_Fh_EYZIGNpTUN6SGIL_OXDALd IKpujj_Y_mq-OQ=w1620-h911-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows Vista 64bit, Window 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit (32bit OS not supported)
Processor: AMD/INTEL Dual-Core 2.4 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 650 / AMD Radeon HD 7800 or equivalent
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 8 GB available space


RECOMMENDED:
OS: Window 7 64bit, Windows 8 64bit, Windows 10 64bit (32bit OS not supported)
Processor: Intel Core i5-2500K @ 3.3 GHz or AMD FX-8350 @ 4.0 GHz
Memory: 8 GB RAM
Graphics: NVIDIA GTX 670 / AMD Radeon HD 7870 or equivalent
DirectX: Version 11
Network: Broadband Internet connection
Storage: 8 GB available space


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=Th727K6MKWo


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 8.43Gb
http://4share.vn/f/7045404941454141/Livelock-CODEX.iso.file