PDA

View Full Version : Download game hành động nhập vai - Titan Quest Anniversary Editionwhitelion
10-09-2016, 10:50 PM
https://lh3.googleusercontent.com/RBfozEi99xtMDuHG2AziUcJgz7qhVA7RfKbIMT_y23Kw52yd5l O37OsApl38ufpHuMP46IinYWVtGKECExeSeYPr0F-zHu1foaN55y47KomhaB44MmP56TIpJqpRyjNoJgvMtGMy26NkG QktX6O6B6jNPcNexNi49vCboiXE9H_lxCm07Z_Fba94Y5IVAO-PEimjKxLispoBoviUBxspLdMA_uD0QaFoBfMKDsE5jy58zh0Ed UYmm00Y8-GWmrkyfHk5f4sCQlzeVhTAi9OIKtvAxXIvKBQ3Om5fHrzP5Q65 w5S1A21gzoickL8pWSJXG83WZ99o7nF50kFJgDG3aSZTJNDGai gzSqRxs0Qh1aG7vhYC_Q5xBOvrSk7lL360rRtiazPBCxAW8M_d cFOjxwKH-F7C284-Wz_ldvJGVRT811DG9i3Hv2RN-oIBWUKY0P98s7LMJ92-QUAAs1SGxwmUWJ3CfT2ldGIPeEE9gXtSjsRNsmvPgGlsPTn8_n RSk4R5U29VoIYXq6A3gQx9IfjT4NXdkcInN0EAr-PahGcwvqqpFbkdytaxykc6ajvL7xh-lMN_hjfwqL_t7-DdIV_kIsER6WWh3TuCkQjZkbaRgR_2Sw=w464-h640-no


Game Information


Title: Titan Quest Anniversary Edition
Genre: Action, RPG
Developer: Iron Lore Entertainment , THQ Nordic
Publisher: THQ Nordic
Release Date: 31 Aug, 2016


Kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt, tựa game nhập vai hành động Titan Quest từng làm mưa làm gió một thời sẽ một lần nữa tỏa sáng trong phiên bản Anniversary Edition. Phiên bản này bao gồm cả Titan Quest và Titan Quest Immortal Throne, với đồ họa và âm thanh đã được nâng cấp và làm lại cho một trải nghiệm thú vị dành cho fan hâm mộ dòng game ARPG. Phiên bản này cũng cân bằng lại game với những cải thiện về các chỉ số tấn công, các món đồ và trang thiết bị. Vô số các lỗi nhỏ trong game được sửa. Tăng mức độ thách thức và phần thưởng cho những bài cao. Thêm hàng tá các nhân vật và boss mới để người chơi đối mặt. AI cũng được nâng cấp. Và còn rất nhiều cải tiến khác trong game về cả mặt chất lượng & số lượng.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/_FH6BogkEjNtPj5M0ZSaGUrj2GuDA0MntKZSkybdHJAW7PPUMV ZtHX7n3bF9s2HWn1uUYAm_E0eVobf5eOWsAEMZUcACtmbN3pUP QThWw0jJ9rzs6bxcDzbU0JJCt5aVRZZaGBbMINbofIwcT7X-HdcjH2_VTg0-fTtGWql6g7qjUvtMFK4z5r9mweLHhR1TLBrKlgalSG57N2JeTQ q1_4JgBSHFGkUqdJRsNimKgothqMNPhPbQBDUwQB1WM4W3W8PD xHCPA40Drx0aBgnuhb4eWPzKiPE8Eb4XD0xSo7NCf_9_Np70Ny mSC3-w5-_R8Fg9pV0Sy0E8GjjIeMKlyQfgDe6YqatxgeEgBRaXqj-OTWO23dCwUYjQyp7opTB5ordZysUa0XMtV6F4foNrEqgqt-BlOSrxlC-3gbaAKk7CF8N_k4A_cuT6ZenqNhLCXgNOK6Mk43US_IUM9FHEq lHAHL8CxRtuKf7xcSgBS7VQtGB2GhUzmhIm8ro8N_kYqxUBlcs gFIGVmbQ41w_plc69GuwBEiFkUXKVS8xXg_sAGVvPRNT5PoGsz K54huTE1x-FFGY1UYOdZ5LoDwpzUcclanr98haFnn07lK-QnkBbsGTj1A=w1458-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/GEUTK9olQuet15YtwE9MLKLz8hURcCOOYozXnawIctOdxq4iD_ ESfA0GszH8OFicQ9RCUUZNvw0TJyGuvRbO5RaJ9dPMfIb4py85 CY5T7XPW2hzMTvNhUjSDWYwWw00EZnRC2jdsexVMM1doaZ8al2 7BTDOLjUVxtGWdov3rPMtfTW2G_yBzMElSgxAkc0V6nwEnw-5MbTcyR_CBY1tMIpv_wwnB6nziJ4HJ9ghD9247A0WAqk61lzDY u1fWl_dME2_J8L7W8Oeyal_5bQ3XPFu13kLSLLP18pIhyvlq45 EgRTiyLINgeEewBhnPVmouR89uiQSG9oe5eQT6v4swJOrjN_-OVJGxOLEoraiEZI5i5GJ4C5wNwIa0lOeagr-ChXbdHy70cVZyS2sqklJ9WqPrODZ7JvJuGW_4K71n-WHit7IGIDWFCz58MVdW58tJ1Mku2Vi6W1dAi_zfLRypo2CdMx_ RWxYj-zZrhY9v0-oePxHFvSWhDCsicLCTrWWvzksMWkWcVjrTJS_Vfa4lJtDZsxad jW5xiy8w3CQaKfjj_KrJ9O_PRM-rzGRbhuXuUE8p-W8hdyIb9HDR3oxJpP_zfb6BxjD5vmdnMWYNkJNQjP452g=w145 8-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/zUToZyNFxyJ6V9aR9EYYCrp9s8927uvHtRWWMrNjFXTchpZy8s JoOqENErOle75kHLlCjskJvI6O1BVZsaudbO_m1guSa6sYhZ5K _at6nAV25UApZKLQ6bM8x4X0ewJZGOmPieP6SMT18_Buw_TzIb vlusEu3-TNN8mKm0pE5Gfpwx6vzgUr-92nyXEMvOJPCgv0ZqhLsuhiKZqPs-n4YUcW9E8xfpSyVZ5k4Uu7yUs5eVUA7vaLr6inE18BLLwrToac VxI1kfeXFaQCpDbO708Uvj2NDmsn-89NNWSkP76oilozux5EO6jDZEiL3V093t455uhoe_-MGxNelTaiQqF0coBPIcupM0cPsTAt7YdtMEhJhLSsZnHtNg3XH 5zRHLLRSdNM5XRbr2u_Pu1b-OMo_Ds3rbWPVMTmNGZfrTvSNjl18ZlhMXySoSDkHxRhgGzASmF 5Yp2KOxWJgvNqbix_tOcQ1GhA3U0SIRym3Uc31oTbw7Z_ohywm ZHJPeSQpY8GRizBxc6fZsHz3Bf1S1OBYE9b1b-d7-_dwMzKv9d901f8UVXEDHtgKIHgWrno5DcfHN1UVtHIcst4eXf6 CmVboDFxNMcRzsDd0wixac0rrokFrg=w1458-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/NixVFEUp8e4z2meZSdiJcXi2HSUH3PbR0RV-IUC81DwRSK0eHoTXNj8BBIgopDgafn1PhUQY52NfZXrCgDe2bn-1LAAZBMRE-68ytktpYV3fE1js3FekaG0rdPrzUDyrqUPlwL5eYWXoFHpT158 9RKxHoZfgNyRG-DPsZlzSQDYi8FszB7o3Bmc2trftknRESwEescyY9qL4qyUF2kS wo2n4ii9I_1DN3uCZs6kXhoPHp_3M8VOHY2094TMQxYi9bulrI eTJU5TjZPUZG11K0N_EubkZTQ3GkkF1HaWORy0-xYx3yr1X76misN6qEWjlNSggDARf5IY5_Ak8JNt_HEYcQSv9M2 xQk64EAYiluVaT-9SXVmfdkhoVSFCbBeHQUtHFtfilTZemH7oB7qw5RFDFdINQoh0 mIhW3Gc9UUldH1uu0ldsSSRV-fE2hNzTfedVAESYwyr7LO-P2w_zGUyBYNty_uXOSu4d0m1Dc65jdGfv_meLtIikFg3kzCbkD 9ku5HAFyjFE7RO7hM04DEkYmMMjOvVgKe5VmHypbtFoFMQfLUA i6Gl2SrTfd0DEOqoslUzT52MRvfoJD9o9nrip-QvZ2rKPVwyI5Clu8sN0DnseAeQ=w1458-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/-PjcVWOkllPAhmEMteoHTlOicyJcktzutGG3WEq-KpcrTCuwzDl8WCSAYErQtdOeklEMvxPefcu4R-OfhkFs6IscCFa5T3hfQI41I71Su6sLScSNAeY0N0hVERLc7RBC YV0WM4jAUeQ8jp1reXf30CYJEMpf7skG9hGZhmLcykn2I7MrsC TerZmjWQngIvHoXIFzsiCJYJpSm5BTZ9_Qv_uO30dnhauS_GY5 zl3ThptuhhRDBwPYrvbl19jYuD3raOLMHkmPdD1cqBa3lpBnNA addRH2mk4KjAJxdQQcSpq2-66QPgZB9TQNV2ZR5e6MIgM6PVOVxpcmmdJVw6csorstpmylWis c0kIdCWn6Fi42z9_u0QXtxbC716rFxXSmBd-WA50dtHcQsXWW_-iBUvWs5EttflR1jeRjnw5ae-WqlPUfWKUKpo9PR0nT9EmY0XX1o7p6o-U2juZzAEuWlRKgycHbVb-9yaQdAWeDL2QR31Aj_PQEoAJSHEncN5qHbwM8mP_gs2_E4s-Xdozg_92Ky90viWUrirAdPk18Y6ITZZWzE2TTnXdoTEkl3zmRd AYUbWg5TgpQtQP7xaRlPZsFEXdA7fq-STgI136S48ceu4oHBg=w1458-h911-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10 32 or 64 bit
Processor: 2.0 GHz CPU
Memory: 1 GB RAM
Graphics: 128 MB NVIDIA GeForce 6800 series or ATI Radeon X800 series or equivalent
DirectX: Version 9.0c
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX compatible


RECOMMENDED:
OS: Windows XP / Vista / 7 / 8 /10 32 or 64 bit
Processor: 3.0 GHz CPU Dual or Quad Core
Memory: 2 GB RAM
Graphics: 256MB NVIDIA or AMD card
DirectX: Version 9.0c
Storage: 5 GB available space
Sound Card: DirectX compatible card


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=Pp752gUPXJs


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 5.54Gb
http://4share.vn/f/4d787c7d7c7c7a7d/Titan Quest Anniversary Edition-PLAZA.iso.file

nhocgame91
05-11-2016, 09:33 PM
Máy mình RAM 3G có chơi được Titan Quest Anniversary Edition không nhỉ. Mấy lần tải game mà nặng quá không chơi được.

trangnt88
10-11-2016, 11:30 AM
thánh nào biết cánh kiếm full 1 bộ đồ không, toàn chơi linh tinh thi thoảng kiếm đc 1 món khác nhau ko kích hoạt đc 1 set đồ