PDA

View Full Version : Download game mô phỏng - Farm Expert 2017whitelion
10-09-2016, 11:29 PM
https://lh3.googleusercontent.com/Z11SJTCX9V7716CpT76qLdk96q-6fGkFvZsvPUf6-pMZnOeU91_VQy6RYC4G0D-bsMGKsB13zswIZZdH04YBc3qjOtrTSA4PiCKg7yV7yNWfTYQN3 I407TY_YeCHKoro3yOKZyTbsov1UIdru9ezXJHz4dVkzH12Go8 eSL-lsTCZxqmFGiaTk33w_rgCD0tAbYYUBdh_FLCZQSSqzOOJZqUeq OiLj_lwLlQaitzI7H7uSDgSWdeCD3S7jQitxQcruZrumzIAFJM 9drLF_8ek4yRz3wiayuGMMjHurud7cv59F-Kxi_wxGH1VkEXAvJBqsEPHNsD36-OwPOzNUGREshvyGXYoZOCmcBPx807oOLdoqPhhfQG0FZomwJef tXji9NTVZX4nOjb88B_VRNncntgcMCLSjHqD-QRl9hqiU885z1klQPgFxKAmWh5IzIi0JodE2jARYOxcSPOjYIT 7T0JaBYOu9DIC-731pCfJWy947yfm2olG5ZC88ODQDiB1zlBQTRXz7rNdU_3WW0v eaHS3VMl1WwSFYCp0V7j4wlG6dK1U9VaXMgaj9IwZA1mnGJCh0 TUPup_wWwFRTwBH-2w7rhy46OuYDgF0VlwtLg1kRl7ySg=w464-h640-no


Game Information


Title: Farm Expert 2017
Genre: Indie, Simulation
Developer: Silden
Publisher: PlayWay S.A.
Release Date: 1 Sep, 2016


Farm Expert 2017 là một game mô phỏng nông trại rất đầy đủ mọi khía cạnh của công việc nhà nông. Game sử dụng hiệu ứng vật lý và cơ chế điều khiển máy móc tiên tiến. Cùng taigame.org bước vào một thế giới rộng lớn, sửa chữa các máy móc từ các thương hiệu có thật trong xưởng ở sân sau, nuôi gia súc gia cầm, gieo cấy những vụ mùa, gặt hái vườn quả và chăm sóc các cây trồng trong những nhà kính. Game có hơn 170 loại máy móc, với đầy đủ các phụ kiện, linh kiện. Khi một cỗ máy hỏng, đừng ngại ngần vào vai một anh thợ sửa máy, thay vô lăng, đặt bảng điều khiển, thay lốp mới... để cỗ máy lại tiếp tục hoạt động phục vụ công việc đồng áng. Các cây trồng trong nhà kính cũng cần một chế độ chăm sóc khác với các cây trồng ngoài vườn. Và đừng quên cho lũ bò, lợn, gà... ăn, và thu hoạch các nông phẩm của chúng như thịt, trứng, sữa..Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/hEcAuldGacbEwFuX3mYUDMaDXYjaXFH-OmfkNYf7JC0gqsS3O-5_cUJByBm8F8pvSAJEf_Pw3LVq_4qlScoyVgrRQ2Y2snUxMVLB gzUbdPwyniSPh-StUFZwgpjQ77yLbI2pvzJjesxHb0KFIN6Jq1rQ4Xtz4hWfindG bU7M4km69ZI1JPhPuG_KWcBf96TWpmfrK3ND66ZVPirEUDPJnT WEXV8BWHbb35ddEmp0N8tmxpZxDWVPVYVISVVHkGyp_2yt2v_b 2Bedeh6J2oxAgMI2MLlbG5lRrblmd0v111qOTDCi4lZIzitsmM 06S3mibNgjIfs2RXTQNlvxPqGNB2ADGNtJO67g1i7ctWaBESU7 gi3zpOWPK6BNlHriJmB0tGzPzvAn3_8KGJe48eQcA1DC7Ys-d5jswE1QhdB8qGL6G1PcH1_Rj9DqRd-K6RHu0gQpTAAdL78xmBjtjvd2NzHhDV_brux5sRR8Oalgcb2qQ NiT78OkRyjRmQGeueK4yCrbg96JJsdZ38s3ImhxCKXPlqy-xScFMN-8VGsl0S2gb7ZRXVDMNrLXAV5O63qlFKm5amO8pcZjuANYzOepl QFBlsSO_j2765rWc3KmrPzPksyGBQ=w1280-h768-no


https://lh3.googleusercontent.com/2nMUFEdS2Ltgia7wC8IWedHJ66WgXdlcl-yEZjaZUi91TLFm_3rHhFpL3Ki05aJ153__horW_fJGGilNb9Ev cqLFo-RNtH6hKYsTwpuE7ntNTdIVbAM-q79wt5PDVpGKO5i6m6YCAK9Vg2_4b3h0Rp_qBvjjsmWzJqN4lZ BoW_3AcQON8RwmhoEOmwZIliTLEsP7TOC-t-s8fg0yHvtp12gL6aKKuHOgjYYj3R6Cw4z9KvBo_4_Ldjtzv2Q-12LYO3kogNj-PBT5TrEYMMEj1X2bG8T2SXlq3tg7JjjpEIQ3TVh_UvIWerESl4 qluxgrg6OG-3YcAiodYiBKRk7vqOkQfC3jte99Hg4u2ZHGbdTSuvXd8fxoLn7 hun7aOQx1WnL0_vjLDLE_pylvf5F23tobVtH_0ogp6rVHEtWMV NGw2eYHTshoxoEya36cAq0KRCJfB6PtlC3E9jKpHfJL-Qwb4FenE_SiBC9GlO6tX6D5Ojmu8twuQFO5sHQyebEXUNWkW5V MfWkYRRwU6BTBndkBqYcwstEdXTjBT6Fz7fQ5fQkD-w0y85W5otiKR52nLWZKUv4HtYfHbl6j0H7aprBJR3h3nHK3Ygu CleYrvg_hr7Of2w=w1364-h768-no


https://lh3.googleusercontent.com/RSwicFUunpNajF6OBVSxXY0TryKTVKcJBOiiRDzTWNyx7DrDPB Xtx7xlTbs0ZkcFYzqIK-onZTdV_o6TlynwXVX8Kw7V-VYKsq_fhXnb9xm6zayzQiwbgDi68wGuZnr0WcFI4Q7j3lvz4eu e5Tlq9k8vA6BjiOxEsYfIwJGTwGyaH26mUnD9gVqfw3oHUf8hQ zfcKtGmYMgD7ryHT6kVM2Z9VyNGPLxOlRA_e6ueB5XIZnXUpyy E1twTzBXkq8LFmXTp-nvLwjSdfeEHmQOTP-wQ5Y4Ig5X14U8n6-S-AGFA-P0dCcMtttEaBVtiB4-0ysxdvPvTAES5neXi2liuS2DAHdkzvXRO5BlqO5ozq_gqXgRyO pE4-QA-kHb1EGKL-UNDHnLdcmRPOfYCTfWqAw34nmLvsuc6mVQNtY7M-AhNXsuLTGbaMsYVOCUu8WFAC6BmAlfnSlqaTX3S1qyXQeaFsXk hM4-xGP62E1w09zAjKZEn-9CHLNuJMJK5W3S77Hnk7bHCvW2EwjyYvKe2OXYaLkpq0Bi1f1C HM4ORM-EhkXV3JVCy3FKsWCdkN3_QEG8JwbnmnPeDphk7SU4WBJYcw-7UTx3ih0rgEwawW-0213YFLQ=w1364-h768-no


https://lh3.googleusercontent.com/BJPtMi8paJhEDE3jPB7NmF0a96JSp5cyLd80YX7dN8kIEuOpjd Fh5EHChRoyuyvo2BxsjZ5PLrxaJ2OMiNL_Z1laqHW_5NetY4q1 v4NvHvHRWryf2rtV0I0-OlQhskklQJs5_-jdxEV9fUxhbiTBcxpMgma0711MoZkMnu91WFDx-ocAQWNVyK6Nd9A0Xlnt2LuvUpAiYaZqlqJjTrE1e8twKubI0uS dS0z2OgLHRMUYDtP7_snMHz7hLrd8Pf3uKQrGjoOEUpOADxHyv WCdmIImCyCV6atXCHENXor7XrP_B-nA7fDrYGHxmBCXJlwEVbMWpDWVNaBy6TMZE52jFk4M5pUffv9_ Nf7iobX6Y0ZrjwUPvRfpelAkXpqYZlXmd50thD2Wa23Qw1LbEi I-j-9ISHPocZ9OROpxrHMx1870Ri_1zmiMndpuZne6yi5-c5fkhpLIrequ65OllaXJuLHaihwkeMzJ2OfYOKvX0kcn5S2_Y7 umKphWVAsUBcBT-3j5FCtHutXQylSNtxMlkjWfk4j89PHE7RtRE6ca3xO3-PEeroZPHeZ-3_fJG-KeT7DDtTE1E57XkKp-8Rs7J3nVrMCJgpRNURd0LqSusw4ROvhwCw=w1364-h768-no


https://lh3.googleusercontent.com/0o7PAp2OQmTzZZXB28RCs6YNsEspgvpAvjxsmtQNeYfZpHBDWp 3tOqzMku9zgE2qG92VG_oaZmjggnad1eKAYkwSE-xSzs8OC-GMSJ2IbZL7uyDi3vE55tm6q_XzhkwSvoIwU5RE8-YTa06LDlQ0e3ZOb7KxmV3CCYGviFzSXjvyBl5cbeXUASFnEDYS mHn8dOADAXFgwcZNr4b9zJKKOdn2EMurGE8o9nY3ao-B4NsVmH3Qi-2wIPamBchc4Sjzkow-ahnugz5gZnkNPtsUbe64SflH_R2lhHn-fdwicHZDboLyb3jW6IwgJSp2kGpRKq9Hl8gAAj30TZVxWqfJop qW7qR4VXwiU1eS5gDQhwn1puyhCGRGdXIpI1jUi_jtNaWPb_Jh kSktLDNq8wkDLM3UBAWmJQBqh0HwLjiAXSCyM3P8U6jJOzDTRJ Yt_Q2o8E3RLXOE3fP6P_LGdTWJDeWhqkqF7hoI13toUkC9vucn PhPTA4qg3EoViMKP-HBmzXe78h11n3cUTMCk2DfvIYruRMHKMQoZ2hMtH7SV5U4DLwq KQQE6bgybkr4VrfQbBRcAOGZop5vhiqSm_bWQkkRokTpjdVgVS SxDyJWliPhC_hUcXw=w1280-h720-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows 7, 8, 8.1 or better
Processor: Core i3 3.1 GHz or AMD Phenom II X3 2.8 GHz
Memory: 4 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 560 or Radeon HD6870 with 1GB VRAM
DirectX: Version 11
Storage: 15 GB available space
Sound Card: DirectX compatible


RECOMMENDED:
OS: Windows 7, 8, 8.1 or better
Processor: Core i5-2300 / AMD Athlon X4 760K or better
Memory: 8 GB RAM
Graphics: GeForce GTX 670 or Radeon HD7970 with 2 GB VRAM
DirectX: Version 11
Storage: 15 GB available space
Sound Card: DirectX compatible


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=ltNgN8QHwvE


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 5.81Gb
http://4share.vn/f/2d181c1d1c1f1a1e/Farm Expert 2017 PROPER-SKIDROW.iso.file