PDA

View Full Version : Download game phiêu lưu nhập vai - Steins Gatewhitelion
11-09-2016, 05:28 PM
https://lh3.googleusercontent.com/aoxHQ7xJ4-jAKYB6O1WaqwP2hktZk6nUw7bd_PjzcpUUx2gKZbqZYIFDn_tj INXdjpxpss-LqgnV5sgK2ZcfP56DjtHe9vQ8IpSR9I1w8l03xiyxhBNJDQHP5 RLQ5zSX9k2NfTiiKTR1F91jNgW3c7iutv6I8E4TMzbJJ7bxmDA Ls5XSeF5EAPnyNkZriWm_kcvMdXTFeD2rWZ7swNFfMiqdemWEK uWWQZA8Rm2XPIfKYGLwpqe8FDqUZHnt1z1rtaanKjByLGx8kg-HOa7pO3tsaL90ODVrnJ7qT6yOEUfi9F85VqdLSczFnUpFQTyru 4bggkg5xOag4WPWFFSO6m17_TrN6x0eL2Y9XBnuC_RRuCdbnwV FxxB-g8McHI0n98cA0A429BM2DZ1jua_W7G8LtJoHKA8KBBGKObYQmr Wq4X5Wvtf5fhcYNGviDCBu7hfZnBwauXuCd2Jjp8BiwQ3E35YX aEpqVLrOQnn7luqVvIp0rj4oP73GAEtBqW20E0M3p5QzRNgcJQ L1ntAidWCgz5aB7c6mpnuxn8hlnxz4xBTlJIn3F3bRmnb_T6GA W2QnS1p5pkf4A6tzkEUpKbyq5yRSRJmeyYsBW9YFgI5LYg5GgQ =w464-h640-no


Game Information


Title: STEINS;GATE
Genre: Adventure
Developer: MAGES.INC.
Publisher: MAGES.INC.
Release Date: 9 Sep, 2016


Steins;Gate là một tựa game thuộc thể loại visual novel rất nổi tiếng tại Nhật, đã từng đạt được giải thưởng tựa game xuất sắc đang trên tạp chí Famitsu, và được bình chọn là một trong những tựa game gây xúc động, “cướp đi nước mắt” hay nhất từng được làm ra.
Steins;Gate kể về câu chuyện của một nhóm “khố rách áo ôm” nhưng lại cuồng khoa học viễn tưởng tình cờ phát hiện cách gửi tin nhắn điện thoại xuyên thời gian về quá khứ thông qua một lò vi sóng đã qua cải biến. Càng thực hiện các thí nghiệm tìm hiểu việc này, họ dần phát hiện ra những bí mật đáng sợ của một tổ chức mang tên SERN, cùng khả năng du hành xuyên thời gian.
Tương tác với tựa game sẽ được thực hiện qua các cú điện thoại hay tin nhắn, khi người chơi nhận được chúng và lựa chọn sẽ trả lời hay không. Mỗi lựa chọn của người chơi đều sẽ ảnh hưởng tới hướng đi của cốt truyện.Game Screenshots


https://lh3.googleusercontent.com/BWR0HIi87s8TKpmGvdvSVQvtp0_gVwTuEAXGacDhJb9mltwWBy 7LhLxTwryQZZgpzAs14i_iucQZ8yj-mCi9cON1yH6BkPhWDpJWTEs4WJJmh3F5rSt1LbUq0UB42RiDho L35-nXx62coJvGs7nzZ0IitABM5pO8XL-4rrSuHMhNHMUZp21JBO1JGKTNVvfQqTphn4CUQAxu-gktYZ4mKt_THhC3Ne1zV9SevHezOy-J09WOEg6REDLf6YPlNz3FZDqTnMIteDeEaKmrAE6ssz5jHUXQL riwwnQM5yakcRtzNjUA11xBXHJCjb1_JB75jN4dflr_M-k9Xn6mapFpXBq9fD3e88eUXLZnTusVUyqIGzoV4nESbrPcfKoW 13GeWhQWK3YR6sC6hhr_dS86Ksm1306d8G-2j1TE_xHrrSxhmOV24ZQLz7Kv95zrawNR4EZVBycadBiIqlYHQ mbEhMWifjs_WHSVitxGHTschCp3hsTiiGaSXE507Y1VMot73Hg D_hFhpulH4OSUnSaxO_iqpqaYppX9LthaZVwhLAB-a0rKBBdb7F0CcrV12ydoDI5ozx2wKgDqywj3n_obC-5kTB6ZUSCP89055Z2uSUGfelgX9g=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/8HeFfDns7hpzykn-lTlPU_XMrZBfLOJJps-k19E7T2NrsK0qKDTcoSvpvnwji6BhKMSbVt36ZZiXCCJVlipMV WcLPbUyTchKcsBjl92nAXX2BfADj-fow3on33-mVJw_cVQeLrKiK21qDL8MKdJ722EaSS1I5g4pkeVCzoFSai8ut j8uACB4Oj9s5LwibR8ZytqiYLqfj5oOm6irkr9Bihg0zClQ1Pc 1jXMAt2sI5CFkYf1s9Icn62hGjv4skut0MscsqCPu96gf_OBGp emEzKeEjI_BHp9F9U7BDD9d2X9VkWSkcn7od9TdU12S5xqDzjW R9B6ExCIa26TMEiA3QvGYbgI6RdsQ73MhIAvjDuWZwzkDh-a3lITlPKCGJfdt2AQUz5iNcIQhtCnfPe-zBcNYsmiYBjktjOv8DlzlKvELTqG99ESW_RKrU9BR0pv3bhC24 eBFUwHZKz_CZj-bHqqYud5HOgQDubMPSkHAbpvRH_GVJ8IMbIBhereIn3ZWwbUfN X35MVZEGM037vX6OZ9DiXB9ERk0KgTRYMIQj_fo3wgO8puzv4V FDiqrdUCjzb8_LTdSVjAtGy85zPwwj7k8JNqHBi4OouEcUqwd-JHsRZpdTw=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/697-kiWm4Ni6mx3mNvp4FN4kPJGUgTxMVVPRJgj_X4wJ0N1QcVGG6Y L6pvPXsJ5qJ1PjIwcxOIJpYT0ZARZp0cSRb4PRkAodUYZGRSFP bdCnz1QFSVmRx-nSJfe3Mjoh_fv_L4j-_iePBPCBFhY2bNwULJuRh8mDeJd5doTUMYY4iYVo2TLDF9SsFt PLon4x6OhHR3EGNZ0J87i8_nEwT79HkAnUji2Swlpk8a7kW-0HxAiExmQd_9I_FqnJzf9u2ahnCqS4n2hPXKWEGjDE-lrwhHCDqhqLb57afEUlAyXDYnp-R9GQdUmvK3J0_guAmaTWDiGRSBG_DyoXt1VoASE-YQMaX51D0C7UHg-RIQvT8GHHGUwy_vpv-jDpbhfirDMmF3Yzi_sjJXPcVOZxP_AC7xThfQOQ787BqyvwdRM _XuYOhFECtDW7IBUPTunQetvTrCjoJmt4j9c5hnlQ39lCOj-R1LF3q2wi-Oc3WrUGm4IbawzLs4SKEixlZW534w1CarkKQlf7GjE-22RM-SKlQJks4FmnE5ZU_4tPG1y8B7j79clZTGu_X_k07ZohhQhXkyN sIenZP-D4S8EtaQwbifagF4_1Q__IVbnHEDqbmvjM6w=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/g8q343IRC8iwJCCybWqXyZd42mIiQ_sQbZe1k8nf5wZIR8dNXN IJ6VpF3GTU5pOcQ7TytvP9nLRLTGU3uUdemwpdJGCuPDbG6hxL Oz--q05NwkRnCqtjq-KHeDbseWx_nB7Jjb2oZv3MsuvAlvm8NZEHZ-GB7fg4M08pBH3dasiwTECkp8fCYDQdM-px2pxQ1dAC7o08znsA_FPQFsNE7SCEJBNaUnZe4KmafAJq1YUx a0GXvBBdekAT8B8JaUsjEE9rNwxjAUuLcCMsSRt_4CdAI7x8TO _IfBicvh5P7SB8207PiZ_kS7VlWguTZX83Mfe4PuVpZqBm5vuD FDlVjBM87MShtQ6KfMXs2P0-LI3qLaFj130sktd0MqWXXZaP4RxFop05JjbCKAHjhF9uGiDFZs FpzoyVTD6iKepSy9h9jnegbyaq--m0pfY2GSJwhsN9OMLWnIhV4HzEgc_VH-IOHvDTTTYc7limX686KF00n4YoHh4gqAjbSSAFCibXyT50BT0I EFJTXClzvsXdEjf9Qd8P1iqhkB3HiZZLM-jKkgOM9vfLinCQl-_ABhEcrubY9m2a3ZfYVORaXyjL5OOV9P-fle1joYzCT-ZWnvyt3KbX0A=w1620-h911-no


https://lh3.googleusercontent.com/0pC-Trb4gRT4EPrFLxSeBGFXh0AfXLK4E6mxDkoVLJ5s88sP0M2UaU aQG1fPt1CNhuTDUCJcPZLxY0B6mEo8aD2gIDVkAGpdjh975vhL JbhfIY3quA1O7Pj1SPqeelxF1frBF2b04X4qLAAp6VP-ENWZfatbrRUUsZKK8NSOsubUZZBZgsssH8dBco2ddU6KysXT3J RWhe3mPziwQfJdCza8F_8Ro-joFo3gP-1QqDRd8Ga1BB5K7UM6VY9Yn_37JkGUOCdoaoYyhemHdkBZ1VA3 h6hnfIsSy2SUyPG-20FlrS6p05GHmTLTqwAeJR9VQ3yuj7cpE9EDZ8mXfB9qPiphmN 4xqCvTzPiUBxZBkNLKNs_BAmS5GKujvaMCSFb-428_-yLl5mujLIOA4hzgJ52osWarPsyKBXjIcLn-LOBkTrS8-PjPtSAPne6e6GdRfCGTkZwJS17RdKKV3rno5KPVbThcfpoC1Mm JnqC4H7EsgxxFP2Aner1VE3NxpS_MwniptqR6BqMRgEbGjVEli Uimnxc3uFKr6OQpJ5h8YLXCQAQJ5P7hLyK9J1lBzxSClJBfJQt ForETqdrWjMZaNdqF3krcaztP2aH2AH8q7fhFH5oPxQ=w1620-h911-no


System Requirements
MINIMUM:
OS: Windows7/8.1/10
Processor: Core i3 of Sandy Bridge generation or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Intel HD Graphics Series (It needs 1GB memory allocation)
DirectX: Version 9.0c
Network: Broadband Internet connection
Storage: 13 GB available space
Sound Card: Sound Devices compartible Direct Sound
Additional Notes: 1280x720 or better required (Recommended 1920x1080)


RECOMMENDED:
OS: Windows7/8.1/10 (64bit ver)
Processor: Core i5 of Ivy Bridge generation or better
Memory: 4 GB RAM
Graphics: Geforce (VRAM 1GB or better)
DirectX: Version 9.0c
Network: Broadband Internet connection
Storage: 13 GB available space
Sound Card: Sound Devices compartible Direct Sound
Additional Notes: 1280x720 or better required (Recommended 1920x1080)


Gameplay

https://www.youtube.com/watch?v=OFkI4zwbnhE


DOWNLOAD
1 Link FULL ISO ~ 5.75Gb
http://4share.vn/f/3d080c0d0905040c/Steins.Gate-CODEX.iso.file