PDA

View Full Version : Tài liệu hỗ trợ kỹ sư thiết kế dùng thử Solid EdgeMassTech
15-09-2016, 11:14 AM
Chương trình dùng thử miễn phí phần mềm Solid Egde đến nay đã có hàng trăm kỹ sư thiết kế đăng ký download và cài đặt dùng thử. Để hỗ trợ các kỹ sư thiết kế thành công, Masstech xin giới thiệu bộ video
hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Edge cơ bản bao gồm:
1. Giao diện, Sketch
2. Các lệnh cơ bản dựng mô hình 3D
3. Xuất bản vẽ
4. Lắp ráp và mô phỏng


Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Edge 1. Giao diện, Sketch

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Solid Edge 2. Các lệnh cơ bản dựng mô hình 3D